Kolejny raz żądamy zniesienia dwuzmianowości w prokuraturze

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Bogdan Święczkowski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy   Szanowny Panie Prokuratorze, nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w poniższym zakresie i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda zmiany decyzji zawartej w piśmie z dnia 11 maja 2020 r. – Znak: PK I BP 024.8.2020, a dotyczącej wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Mając na uwadze znaczący spadek liczby dziennych zakażeń, ogłoszone przez Premiera i Ministra Zdrowia

Jaki nowy system w prokuraturze i kiedy?

W dniu 23 marca br. zwróciliśmy się o udzielenie następujących informacji:   czy i jakie zmiany w rozwiązaniach informatycznych są planowane w najbliższym czasie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,  kiedy rozpoczną się szkolenia wdrożeniowe i jaka jest agenda działań wdrożeniowych – z podziałem na poszczególnych użytkowników tych rozwiązań,   czy i kiedy zostanie pracownikom udostępniona wersja testowa,  na jakim etapie znajdują się projekty nowych rozwiązań, czy jest do nich opracowana dokumentacja dla użytkowników. Jeżeli taka dokumentacja (instrukcje, podręczniki użytkownika) jest już gotowa – organizacja związkowa wnosi o jej udostępnienie lub wskazanie podstawy prawnej braku takiej możliwości. Nadto wskazanie, kiedy taka