Stanowiska skierowane ws. opiniowania rozporządzeń o wynagrodzeniach

Przedstawiamy stanowiska skierowane ws. opiniowania:

  1. projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (B808);
  2. projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów (B809);
  3. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B807).
Stanowisko dot. asystentów sędziów.pdf

 

Stanowisko ws. specjalistów ozss.pdf

 

Stanowisko ws. pracownikow sadów i prokuratury.pdf