PONOWNE ŻĄDANIE ZNIESIENIA DWUZMIANOWOŚCI W PROKURATURZE

Katowice, dnia 10 lutego 2022 r.

 

Szanowny Pan
Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego
Prokurator Krajowy

 

                       

Szanowny Panie Prokuratorze,

nawiązując do poprzednich pism organizacji związkowej w zakresie dwuzmianowego systemu czasu pracy w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury i przedstawionej tam argumentacji, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury ponownie żąda natychmiastowego zniesienia zmianowej organizacji pracy we wszystkich jednostkach prokuratury.

Mając na uwadze fakt, że znacząca większość pracowników prokuratury jest w pełni zaszczepiona, a szczyt kolejnej fali zachorowań na covid-19 minął i rząd zapowiedział odstąpienie w krótkim czasie od wielu obostrzeń, utrzymywanie funkcjonowania prokuratur w systemie dwuzmianowym jest nieuzasadnione. Zniesienie dwuzmianowości powinno, w ocenie organizacji związkowej nastąpić w trybie natychmiastowym, ponieważ ma zdecydowanie negatywny wpływ na kadrę orzeczniczą i nieorzeczniczą w tak ważnych obszarach, jak zdrowie i życie prywatne. Dlatego też organizacja związkowa wnosi o przywrócenie normalnego, jednozmianowego trybu pracy najpóźniej z dniem 14 lutego br.

Organizacja wnosi o poinformowanie o podjętej decyzji drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

                                               Z poważaniem,

Komisja MOZ 
NSZZ “S” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury