Kierujemy pismo do Ministra Edukacji i Nauki ws. dostępu do przedszkoli

Katowice, dnia 9 kwietnia 2021 r.   Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki                Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie grupy osób uprawnionych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o dzieci pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wniosek podyktowany jest brakiem możliwości wykonywania pracy

Wystąpiliśmy do Rady Medycznej ws. sprzeciwu dot. szczepień w sądach i prokuraturze

W związku z uzyskaną od Pełnomocnika Rządu ds. szczepień informacją, że brak szczepień pracowników sądów i prokuratury, którzy są w I grupie, spowodowany jest sprzeciwem Rady Medycznej ds. COVID-19 skierowaliśmy wiadomość do członków tej Rady – przekazują jednocześnie nasza korespondencję wymienioną w tej sprawie. Nie jest to z naszej strony żadna próba nacisku na to grono naukowców. Wiemy, że są to pracownicy naukowi i praktycy z ogromnym dorobkiem naukowym. Trudno nam jednak uwierzyć, że Rada wyraziła taki sprzeciw znając realia funkcjonowania sądów i prokuratury oraz decyzję Rady Ministrów co do wyjątkowego potraktowania nas w kwestii organizacji pracy. Szanowni PaństwoCzłonkowie Rady Medycznej ds. COVID-19przy Prezesie

Szczepienia: Rada Medyczna przeciwna szczepieniom w wymiarze sprawiedliwości

Rada Medyczna ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów jest przeciwna szczepieniom pracowników sądów i prokuratury – tak wynika z odpowiedzi Michała Dworczyka – Pełnomocnika ds. Narodowego Programu Szczepień udzielonej na nasze pismo z 26 marca. Odpowiedzi odmownej udzielono także urzędom wojewódzkim, ministerstwom oraz szeregu instytucji społeczno-gospodarczych. Odpowiedź w żaden sposób nie koresponduje z ustanowionym przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wyjątkiem w zakresie organizacji pracy w sądach i prokuraturze, dlatego oczekujemy na odpowiedź także na dzisiejsze pismo. Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie wielu pracowników sądów i prokuratury oraz funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości zależy od decyzji ministra Dworczyka. Odpowiedź przekazujemy

Zwracamy się Ministra Dworczyka o wniosek ws. szczepień

Nasz Znak: 20210408-1-KPRM Kraków, dnia 8 kwietnia 2021 r. Szanowny Pan Michał Dworczyk Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Szanowny Panie Ministrze, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) – reprezentując zbiorowe interesy zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach powszechnych i prokuraturze – zwraca się o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w § 27 ust. 4a Rozporządzenia Rady Ministrów