Kierujemy pismo do Ministra Edukacji i Nauki ws. dostępu do przedszkoli

Katowice, dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

Szanowny Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

 

             Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z wnioskiem o rozszerzenie grupy osób uprawnionych zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o dzieci pracowników sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Wniosek podyktowany jest brakiem możliwości wykonywania pracy zdalnej przez większość pracowników wymienionych instytucji i trudnościami w zapewnieniu opieki nad dziećmi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że konieczność sprawowania w obecnej sytuacji osobistej opieki nad dziećmi w konsekwencji prowadzi do dodatkowego (poza zwolnieniami lekarskimi, kwarantannami, izolacjami) zmniejszania kadry pracowniczej, przyczyniając się często do destabilizacji funkcjonowania danej jednostki.

Organizacja związkowa zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o podjętej w tej sprawie decyzji drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

       Z poważaniem,

Przewodnicząca KMOZ
NSZZ “Solidarność” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury