Wystąpiliśmy do Rady Medycznej ws. sprzeciwu dot. szczepień w sądach i prokuraturze


W związku z uzyskaną od Pełnomocnika Rządu ds. szczepień informacją, że brak szczepień pracowników sądów i prokuratury, którzy są w I grupie, spowodowany jest sprzeciwem Rady Medycznej ds. COVID-19 skierowaliśmy wiadomość do członków tej Rady – przekazują jednocześnie nasza korespondencję wymienioną w tej sprawie.

Nie jest to z naszej strony żadna próba nacisku na to grono naukowców. Wiemy, że są to pracownicy naukowi i praktycy z ogromnym dorobkiem naukowym. Trudno nam jednak uwierzyć, że Rada wyraziła taki sprzeciw znając realia funkcjonowania sądów i prokuratury oraz decyzję Rady Ministrów co do wyjątkowego potraktowania nas w kwestii organizacji pracy.

Szanowni Państwo
Członkowie Rady Medycznej ds. COVID-19
przy Prezesie Rady Ministrów

Prof.  dr hab. n. med. Magdalena MarczyńskaWarszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof SimonUniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

Prof. dr hab. n. med. Tomasz LaskusWarszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych,

Prof. dr hab. n. med. Anna PiekarskaUniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii,

Prof. dr hab. n. med. Miłosz ParczewskiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych,

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof TomasiewiczUniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych,

Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof PyrćUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ,

Prof. dr hab. n. med. Radosław OwczukGdański Uniwersytet Medyczny, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-MigasUniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej,

Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-StankiewiczNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii,

Dr n med. Artur ZaczyńskiCSK MSWiA,

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza – Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,

Prof. dr hab. n. med. Piotr CzaudernaGdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży.

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury jest organizacją związkową działającą w jednostkach sądownictwa powszechnego, prokuratury oraz w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie – zrzeszając kilka tysięcy osób zatrudnionych w tych zakładach pracy.

Pozwalamy sobie przekazać do Państwa wiadomości korespondencję z Pełnomocnikiem Rządu ds. szczepień, gdyż wynika z niej, że pracownicy sądów i prokuratury nie mogą zostać zaszczepieni w związku z brakiem zgody Rady Medycznej, mimo że zostali zakwalifikowani do I etapu szczepień.

Jesteśmy przekonani, że w obecnie trudnej sytuacji, Państwo jako ludzie reprezentujący paradygmat naukowy kierujecie się zasadami racjonalności oraz słusznymi motywami. Nie czujemy się upoważnieni do polemiki z decyzjami tak znamienitych naukowców. Jednakże dopuszczamy możliwość, że nie zostali Państwo poinformowani o tym, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów zawartą w rozporządzeniu sądy i prokuratury jako jedyne jednostki wykonujące działalność o charakterze publicznym nie mogą stosować organizacji pracy, która zalecona została innym urzędom. Sądy pracują w normalnym trybie realizując swoje zadania. Codzienne w sądach gromadzi się bardzo wiele osób ze względu na wyznaczane wokandy, jak i w celu załatwienia swoich spraw (cały czas dostępne dla interesantów są Biura Podawcze, Biura Obsługi Interesantów, Czytelnie akt). Jedynie niewielki procent rozpraw może odbywać się zdalnie. Pracownicy zatem mają cały czas bezpośredni kontakt z różnymi osobami z zewnątrz. Poszczególne komórki organizacyjne sądów są zamykane dopiero wówczas, gdy wszyscy pracownicy są poddani izolacji lub kwarantannie. Bywają przypadki kierowania pracowników do komórki organizacyjnej, gdzie wykryto ognisko zakażeń, a następnie izolowanie tych osób, w celu obserwacji, czy doszło u nich do zakażenia. Dochodzi wtedy do destabilizacji pracy w danym sądzie i niemożliwości realizowania konstytucyjnego prawa dostępu obywatela do sądu. 

W związku z przekazaniem nam przez Ministra Michała Dworczyka informacji, że to decyzją Rady Medycznej nie ma możliwości realizowania programu szczepień wobec pracowników sądów i prokuratury, uznaliśmy za stosowne przekazać Państwu bezpośrednio powyższe informacje.

Mamy nadzieję, że spotka się to z Państwa zrozumieniem. Jako organizacja związkowa jesteśmy także odpowiedzialni za podejmowanie działań na rzecz pracowników, ale także szeroko pojętego interesu publicznego.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu i z upoważnienia
Komisji Międzyzakładowej

[-] Dariusz Kadulski

Poniżej więcej informacji w tej sprawie:
Pytanie o szczepienia pracowników sądów i prokuratury
Rekomendacje MS z 26 marca 2021 r. dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i interesantów
Zwracamy się Ministra Dworczyka o wniosek ws. szczepień
Szczepienia: Rada Medyczna przeciwna szczepieniom w wymiarze sprawiedliwości