Rekomendacje MS z 26 marca 2021 r. dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i interesantów

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju Ministerstwo Sprawiedliwości wystosowało w ubiegły piątek kolejne pismo z wytycznymi dla prezesów i dyrektorów sądów.

DKO-V.510.1.2020-rekomendacje-MS-z-26.03.2021-r..pdf