[STANOWISKO] Zmiana organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy tylko w regulaminie pracy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu zmian organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, obserwując aktualną sytuację oraz działania związane z próbami radzenia sobie w sądach i prokuraturach z zagrożeniami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przedstawia poniżej stanowisko w sprawie. Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają pracodawcy w związku ze stanem epidemii. Jednakże podstawowym zadaniem związku zawodowego jest – w ramach swoich uprawnień – stanie na straży przestrzegania przepisów prawa pracy. Z ogromnym zaniepokojeniem MOZ NSZZ