WYSTĄPIENIE DO PROKURATUR REGIONALNYCH I OKRĘGOWYCH WS. DWUZMIANOWOŚCI

Katowice, dnia 10 marca 2021 r. Nr-1/10/03/21 Państwo Prokuratorzy Regionalni Prokuratorzy Okręgowi    Szanowni Państwo Prokuratorzy, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wnosi o odstąpienie od systemu dwuzmianowego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Prokurator Krajowy zapewnił możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tym zakresie przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury m.in. po dokonaniu analizy sposobu organizacji pracy i uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb podległych pracowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że ZZPiPP RP przeprowadził w ub. roku ankietę, z której wynika, że większość pracowników prokuratury opowiedziało się za powrotem do jednozmianowego

Pismo ws. rekomendacji A. Dalkowskiej – praca zmianowa

Katowice, dnia 9 listopada 2020 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej z dnia 5 listopada 2020 r., DNA-II.510.83.2020 dotyczącego rekomendacji dla sądów w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury podkreśla, że jego charakter wskazuje na wydanie prezesom sądów polecenia służbowego w tym zakresie. Nie można przy tym nie zauważyć, że rola dyrektorów sądów, którzy zgodnie z art. 31a § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.