Pytanie o szczepienia pracowników sądów i prokuratury

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury po nowelizacji rozporządzenie zwróciła się o informację, czy będą wystawiane skierowania na szczepienia pracowników sądów i prokuratury. Nasz Znak: 20210326-1-KPRM Kraków, dnia 26 marca 2021 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Szanowni Państwo, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) – reprezentując zbiorowe interesy zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach powszechnych i prokuraturach – zwraca się o udzielenie informacji czy w związku

WYSTĄPIENIE DO PROKURATUR REGIONALNYCH I OKRĘGOWYCH WS. DWUZMIANOWOŚCI

Katowice, dnia 10 marca 2021 r. Nr-1/10/03/21 Państwo Prokuratorzy Regionalni Prokuratorzy Okręgowi    Szanowni Państwo Prokuratorzy, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wnosi o odstąpienie od systemu dwuzmianowego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Prokurator Krajowy zapewnił możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tym zakresie przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury m.in. po dokonaniu analizy sposobu organizacji pracy i uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb podległych pracowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że ZZPiPP RP przeprowadził w ub. roku ankietę, z której wynika, że większość pracowników prokuratury opowiedziało się za powrotem do jednozmianowego systemu czasu