[NOWA USTAWA] Podsumowanie spotkania zespołu 17 grudnia 2018 r.

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: w zakresie wynagrodzenia- fundusz premiowy i fundusz nagród, w zakresie oceny pracowniczej- biurokratyczność i uciążliwość przeprowadzania formalnych ocen pracowniczych, w zakresie nawiązania stosunku pracy- procedurę stażu urzędniczego, Temat dyżurów aresztowych nie został omówiony. Zespół wstępnie zaakceptował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu „pewnego” funduszu premiowego, czyli takiego, którego środki będą zabezpieczane w planie finansowym. Ponadto, drugim najważniejszym składnikiem wynagrodzenia byłyby środki pochodzące z funduszu nagród. Taki podział środków

Zwracamy się o niezwłoczny wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

Katowice, dnia 19 grudnia 2018 r. Nr – 3/19/12/18 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwraca się z prośbą o niezwłoczne skierowanie wniosku o wpisanie projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Z wyrazami szacunku, [-] Edyta Odyjas Przewodnicząca

Podziękowanie za poprawkę do ustawy budżetowej

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie podziękować Pani Poseł Barbarze Chrobak (Kukiz ’15), Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP za złożenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, która może spowodować, większy niż planowano, wzrost wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Liczymy, że posłowie pochylą się z rozwagą nad zgłoszoną poprawką w obecnej sytuacji w sądach i prokuraturze.

[ASYSTENCI] „S” PS wnosi o wydanie rozporządzenia ws. starszych asystentów

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 r. Nr – 8/12/12/2018 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w załączeniu przedstawia projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów wraz z uzasadnieniem. Poza argumentami powołanymi w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego w dalszej części pisma, złożona propozycja jest również niezwykle ważna i pilna z uwagi na planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników sądów o 5% w 2019 roku. W przypadku braku wprowadzenia postulowanych zmian, wiele osób zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta sędziego

Stanowisko z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. nowej ustawy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie potrzeby stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w odniesieniu do pojawiających się informacji podważających zasadność prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury pragnie zwrócić uwagę, że wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych w obowiązującym stanie prawnym są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie to zawiera załącznik, w którym wskazane są tzw. „widełki” wynagrodzenia zasadniczego pracowników. W systemie