7.02.2019: Spotkanie robocze dotyczące nowej ustawy

W Warszawie odbywa się spotkanie robocze zespołu pracującego nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i specjaliści z ministerstwa. Bardzo się cieszymy, że do udziału w spotkaniu roboczym dołączyli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie (FZZ) – Renata Pszczółkowska-Kozub i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu (OPZZ) – Elżbieta Aleksandrowicz.

26.01.2019: Podsumowanie spotkania zespołu ds. projektu nowej ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 26 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: system wynagradzania pracowników, siatka stanowisk, dyżury (aresztowe, rodzinne) projekt ustawy. Jak wcześniej informowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Zespołu odbyła się burzliwa dyskusja nt. dodatku specjalnego/dodatku zadaniowego. Jak podkreślaliśmy, jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Na piątkowym posiedzeniu, w naszym

Informacja ws. zaplanowanych spotkań na 25 stycznia

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że na dzień 25 stycznia 2019 r., na godz. 10:00 zaplanowane jest posiedzenie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w skład którego wchodzą także przedstawiciele związków zawodowych. Na chwilę obecną nie mamy informacji, by na ten dzień były przewidziane inne spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Edytowano 16.01.2019, 14:00: W południe otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie w MS z ministrem Michałem Wójcikiem –  25.01.2019, godz. 14:00.

Prace nad zwiększeniem środków na podwyżki

Informujemy, że wciąż trwają starania w celu zwiększenia wzrostu płac w sądach o więcej niż wynegocjowane już 5%, które zaplanowano w projekcie budżetu. Z naszych informacji wynika, że brane są m.in. pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane zarówno przez kierownictwo resortu, jak i reprezentanta MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa na spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kibicujemy tym staraniom, bo być może doprowadzą one do wzrostu płac na poziomie 7,5%, o co nasza organizacja zabiega od wielu miesięcy. Dałoby to kwotę ok. 300 zł na etat. Przypominamy, że sfera budżetowa pozostaje na poziomie

Pismo z 31 grudnia ws. dodatkowych środków na wynagrodzenia

Nr – 2/31/12/18 Katowice, dnia 31 grudnia 2018 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do spotkania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków  zawodowych w dniu 18 grudnia 2018 roku, a także prowadzonych od kilku lat działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa na rzecz poprawy warunków płacy pracowników sądów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie przekazywania środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań resortu we wskazanym obszarze. Postulaty zgłaszane przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obejmują