Jednolity Kodeks dla Służby Publicznej: Dyskusja z udziałem reprezentantów sądów i prokuratury

Debata na temat wprowadzenia jednolitego Kodeksu Służby Publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy reprezentantów sądów i prokuratury, rozpala zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. W tym artykule przyglądamy się kluczowym wypowiedziom przedstawicieli pracowników sądów i prokuratury, w celu zrozumienia ich obaw i oczekiwań związanych z ewentualnym wprowadzeniem nowego kodeksu.

W Polsce trwają dyskusje dotyczące stworzenia jednolitego Kodeksu Służby Publicznej. Pomysł ten wywołuje wiele zróżnicowanych opinii wśród ekspertów, polityków oraz przedstawicieli różnych instytucji. Celem takiego kodeksu miałoby być stworzenie spójnego systemu zatrudnienia dla pracowników służby publicznej, uwzględniającego aspekty takie jak wynagrodzenia, ścieżki rozwoju zawodowego czy odpolitycznienie tej sfery. Pomysł zyskuje poparcie niektórych uczestników debaty, ale także spotyka się z krytyką ze strony innych. W tym tekście przedstawiamy główne argumenty Dariusza Kadulskiego (Komisja Międzyzakładowa) i Pauliny Krysztofiak Żuk (ekspert organizacji), reprezentujących pracowników sądów i prokuratury, którzy odnieśli się do tego pomysłu i wyrażają swoje obawy oraz propozycje związane z ewentualnym wprowadzeniem jednolitego Kodeksu Służby Publicznej.

Dariusz Kadulski, reprezentujący MOZ NZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, skupił się na kwestiach wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur. Zwrócił uwagę na problem, że obecne regulacje dotyczące wynagrodzeń są oparte na rozporządzeniach, które zamiast realizować ustawy, zastępują je, co prowadzi do licznych nieprawidłowości. Wyraził również sceptycyzm, czy w tej sprawie uda się coś zmienić, zauważając, że od 35 lat żadne rządy nie wykazały zainteresowania naprawą tego problemu.

Paulina Krysztofiak Żuk, również reprezentująca MOZ NZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, wyraziła wątpliwości dotyczące struktury zatrudnienia w jednolitym Kodeksie Służby Publicznej. Zapytała, jak miałby wyglądać kierunek służbowy i jak połączyć różne struktury w jednym kodeksie. W kwestii Rzecznika Służby Publicznej, zaproponowała, aby zamiast na niego przeznaczać środki, zainwestować w rozwój, dofinansowanie i reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu inspektorzy pracy mogliby specjalizować się w kontrolowanych dziedzinach lub występować w imieniu pracowników w sądach pracy.

Konsultacje były pozytywnie oceniane przez uczestników, którzy docenili podjęcie tematu Kodeksu Służby Publicznej i wartość organizowania tego rodzaju debat. Paulina Krysztofiak Żuk wyraziła radość, że rozmowa o przyszłości zaczyna się od obywatela, zarówno ze strony petentów, jak i pracowników administracji publicznej.

Z dokumentem “Siła państwa tkwi w ludziach. Dziewięć propozycji dla wzmocnienia polskiej służby publicznej” można się zapoznać na stronie Instytutu Strategie 2050:
https://strategie2050.pl/plan-dla-polski/sila-panstwa-tkwi-w-ludziach/

Całość nagrania z konsultacji można obejrzeć na:
https://www.facebook.com/PL2050/videos/160653443546401

Podsumowanie Konsultacji "Siła państwa tkwi w ludziach"

Siła państwa tkwi w ludziach. Dziewięć propozycji dla wzmocnienia polskiej służby publicznej