Działania NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – droga do zmiany

Pamiętacie “Dziady pod Ministerstwem Sprawiedliwości” (31.10.2014 r.)? To wydarzenia zainicjowało serię zdarzeń prowadzących do istotnych zmian w całym sądownictwie powszechnym i prokuraturze także.

 

31 października, o godzinie 20:00, przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się obrzęd Dziadów zorganizowany przez Solidarność pracowników sądownictwa. Akcja ma na celu przypomnienie niewywiązanych obietnic ministra. Sądownicza Solidarność domaga się usunięcia dysproporcji płacowych i podniesienia wynagrodzeń. Happening jest kontynuacją protestów z ostatnich miesięcy. Minister Cezary Grabarczyk obiecał dodatkowe 10 mln zł dla pracowników sądownictwa w 2015 roku. Mimo to związkowcy uważają, że to niewystarczające, lecz dobry początek do dalszych rozmów.

Pierwsze spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości (wtedy Borys Budka) odbyło się 22 czerwca 2015 roku. Wtedy to przedstawiciele naszej organizacji zwrócili uwagę na problemy pracowników sądów, w tym na kwestię wynagrodzeń i warunków pracy. Minister zobowiązał się do podjęcia działań w celu poprawy sytuacji.

Kolejne spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości odbyło się w lipcu 2015 roku. Wtedy to omówiono kwestie związane z wprowadzeniem zmian w kodeksie postępowania karnego, a także sytuację pracowników IT w sądach i losy nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

4 sierpnia 2015 roku doszło do kolejnego spotkania, na którym Minister Sprawiedliwości zapowiedział m.in. zmianę rozporządzenia kształtującego “widełki” płacowe, tak, aby najniższe uposażenia wynosiły faktycznie 1.850 zł bez uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, którymi dotychczas “wyrównywano” pracownikom wynagrodzenia do kwoty płacy minimalnej. Wyraził także nadzieję, że wzrost płac będzie miał charakter cykliczny i sądownictwo otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenia w kolejnych latach. Dzięki naszym staraniom standardem stało się, że w rozporządzeniu dolne granice widełek płacowych nie są mniejsze niż wynagrodzenie minimalne – kilka lat temu jeszcze nawet tego nie było – były niższe.

22 września 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Minister Sprawiedliwości przedstawił pisemne stanowiska organizacji związkowych dotyczące kryteriów podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia od 2016 roku. Wskazał, że z wyjątkiem MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, organizacje związkowe nie przedstawiły żadnych pisemnych merytorycznych propozycji w tym zakresie.

31 lipca 2015 roku Minister Sprawiedliwości poinformował, że w dniu 4 sierpnia 2015 roku odbędzie się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych poświęcone kwestiom związanym z podziałem kwoty przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń zaplanowanej w budżecie państwa na 2016 rok.

Potem doszło do zmiany obsady po stronie rządowej. Po wielu latach braku jakichkolwiek podwyżek, w 2016 roku dostaliśmy pierwsze podwyżki. Zaczęło się równanie dysproporcji płacowych, a dzięki naszej determinacji standardem stało się uzgadnianie zasad podziału środków na wynagrodzenia ze związkami, co wcześniej praktycznie się nie zdarzało. W naszych archiwach przechowujemy cały pakiet informacji uzyskanych od sądów potwierdzających ten fakt. Na marginesie warto wspomnieć, że taki ustawowy obowiązek istniał od 1991 roku – najzwyczajniej w świecie prawa nie przestrzegano, a o jego respektowanie upominaliśmy się lokalnie w sądach, w których pracownicy dali nam taką możliwość przyłączając się do nas.

W 2015 roku działaliśmy w takich realiach, że dysproporcje w wynagrodzeniach zasadniczych na tym samy stanowisku – nawet w tym samym sądzie i przy braku różnic w zakresie obowiązków – sięgały ponad 2 tys. zł netto (sic).

To wszystko pokazuje, jak ważna jest wartość, która nam przyświeca, czyli skuteczność, ale także kreatywność. Dzięki niej udało nam się osiągnąć konkretne zmiany, które przyniosły korzyści dla wszystkich pracowników sądownictwa i prokuratury. Ale to nie koniec naszych działań. Będziemy nadal dążyć do poprawy warunków pracy i wynagrodzeń, bo wiemy, że razem możemy więcej!

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi relacjami:

Gazeta Prawna: „Dziady” pod ministerstwem sprawiedliwości

2014: Raport o dysproporcjach płacowych:

Raport o dysproporcjach płacowych w sądownictwie

Komunikat ws. spotkania MOZ z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 22.06.2015 r.:

Komunikat ws. spotkania MOZ z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 22.06.2015 r.

Kolejne spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości:

Kolejne spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Po spotkaniu w MS – wzrost wynagrodzeń w sądownictwie:

Po spotkaniu w MS – wzrost wynagrodzeń w sądownictwie

Skrótowa relacja MOZ ze spotkania w MS w dniu 22.09.2015 roku:

Skrótowa relacja MOZ ze spotkania w MS w dniu 22.09.2015 roku

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. Wciąż nie jest dobrze. Pamiętajcie jednak, że razem tworzymy przyszłość! 💪