Po spotkaniu w MS – wzrost wynagrodzeń w sądownictwie

101 milionów dla 35 tysięcy zatrudnionych w sądownictwie. W sumie wzrost wynagrodzeń wyniesie 5,5%. To pierwsze ochłapy od rządu, tzn. „podwyżki” od 8 lat. W dniu 4 sierpnia 2015r. doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości – Borysem Budką, na którym kierownictwo resortu przekazało informację o założeniach budżetu na 2016 rok dla sądownictwa. W rozmowach z ramienia MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa uczestniczyli: Przewodnicząca – Edyta Odyjas, Zastępcy Przewodniczącej: Marcin Puźniak, Barbara Adamaszek, Aleksandra Brzezińska. W trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości zapowiedział m.in. także zmianę rozporządzenia kształtującego „widełki” płacowe, tak, … Czytaj dalej Po spotkaniu w MS – wzrost wynagrodzeń w sądownictwie