Po spotkaniu w MS – wzrost wynagrodzeń w sądownictwie

101 milionów dla 35 tysięcy zatrudnionych w sądownictwie. W sumie wzrost wynagrodzeń wyniesie 5,5%. To pierwsze ochłapy od rządu, tzn. „podwyżki” od 8 lat.

W dniu 4 sierpnia 2015r. doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości – Borysem Budką, na którym kierownictwo resortu przekazało informację o założeniach budżetu na 2016 rok dla sądownictwa. W rozmowach z ramienia MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa uczestniczyli: Przewodnicząca – Edyta Odyjas, Zastępcy Przewodniczącej: Marcin Puźniak, Barbara Adamaszek, Aleksandra Brzezińska.

W trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości zapowiedział m.in. także zmianę rozporządzenia kształtującego „widełki” płacowe, tak, aby najniższe uposażenia wynosiły faktycznie 1.850 zł bez uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, którymi dotychczas “wyrównywano” pracownikom wynagrodzenia do kwoty płacy minimalnej. Wyraził także nadzieję, że wzrost płac będzie miał charakter cykliczny i sądownictwo otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenia w kolejnych latach.