Pismo ws. środków finansowych, które mogą zostać wypłacone pracownikom prokuratur

Do I Zastępcy Prokuratora Generalnego skierowane zostało ws. udzielenia informacji o możliwościach skierowania do pracowników środków, któ®e mogłyby zostać wypłacone pracownikom prokuratur. Wielu z nich zarabia zdecydowanie mniej niż pracownicy w sądach, gdzie od 2016 r. trwa proces usuwania niesprawiedliwości i niwelowania dysproporcji. Takie środki finansowe – podobnie jak kierowane w ostatnich latach do pracowników sądów – mogłby stanowić istotny element chociaż doraźnego zwiększenia płac.  

WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ – WĄTPLIWOŚCI DO WYJAŚNIENIA

Poniżej znajdziecie pismo, które rozesłane zostało z Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów, a dotyczy waloryzacji wynagrodzeń. Z przekazanego organizacji związkowej pisma Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 października br. – Znak: DB-III.311.137.2019 wynika, że zgodnie z interpretacją Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw określany jest w ustawie budżetowej, dotyczy wzrostu całego funduszu płac, nie zaś wzrostu wynagrodzenia konkretnego

Wynagrodzenia w prokuraturze

W sądach informacje o strukturze wynagrodzeń już kilka lat temu przestały być wiedzą tajemną. Warto, by pracownicy prokuratury także mieli okazję zapoznać się z faktami. Pod tekstem możecie pobrać plik *pdf zawierający zestawienie wynagrodzeń sprzed podwyżek „po równo” 450 zł – musicie więc sami dodać sobie do tego jeszcze tę kwotę, oczywiście o ile nie przekroczy widełek z rozporządzenia. Nasza organizacja związkowa lubi odnosić się do faktów, a to wymaga pozyskiwania i analizowania danych i informacji. Już w roku 2013 przygotowaliśmy pierwszy raport o dysproporcjach w sądach powszechnych, którego wyniki potwierdzone zostały kontrolami PIP i przekazane