Stanowisko z dnia 13 grudnia 2018 r. ws. nowej ustawy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie potrzeby stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w odniesieniu do pojawiających się informacji podważających zasadność prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury pragnie zwrócić uwagę, że wynagrodzenia pracowników sądów powszechnych w obowiązującym stanie prawnym są ustalane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rozporządzenie to zawiera załącznik, w którym wskazane są tzw. „widełki” wynagrodzenia zasadniczego pracowników. W systemie

APEL DO WSZYSTKICH SĘDZIÓW

Szanowni Państwo Sędziowie, Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie złożyć na Państwa ręce podziękowania za popieranie postulatów płacowych pracowników sądów. Z dużą nadzieją patrzymy na to, że tak organizują Państwo prowadzenie sesji sądowych, by pracownicy w ramach kodeksowej przerwy mogli wyjść przed budynek sądu, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Dobrze Państwo wiecie, w jakich warunkach pracują sekretariaty sądowe i protokolanci na salach rozpraw. Właśnie dlatego liczymy na to, że Państwa poparcie nie jest chwilowe i już zawsze będziecie dbać o pracowników. Apelujemy do wszystkich Państwa Sędziów o organizowanie przebiegu sesji sądowych w taki sposób,

Apel do Premiera z dnia 11 grudnia 2018 r.

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze, MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa od wielu lat zwraca uwagę na tragiczną sytuację płacową pracowników polskich sądów powszechnych. Kilkukrotnie kierowaliśmy do Pana pisma w tej sprawie, także wówczas gdy pełnił Pan funkcję Ministra Finansów. Gdy w przekazach medialnych informował Pan o uśrednionych wynagrodzeniach w sądach i o tym, ile kosztuje polskie sądownictwo, przekazaliśmy Panu naszą analizę (opracowaną na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości).  W treści pism i analizy informowaliśmy Pana o tym, że 95% pracowników sądów, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy i kuratorów sądowych

Pismo do MS z 5 grudnia 2018 ws. oszczędności budżetowych

MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa w dniu 5 grudnia br. wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości o o wykazanie wszystkich oszczędności i ich przeznaczenie na niestałe składniki wynagrodzeń dla pracowników w miesiącu grudniu 2018 r. Prosimy o zapoznanie się wszystkich zainteresowanych z treścią pisma zamieszczoną pod poniższym linkiem.

KOMUNIKAT KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ z 6 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT z dnia 6 grudnia 2018 r. Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pragnie przekazać, że nasza organizacja związkowa zdaje sobie sprawę z tego, jak tragiczna jest sytuacja płacowa pracowników sądów powszechnych. Wiemy też i zwracamy na to od dłuższego czasu uwagę, że rodzi to także krytyczną sytuację kadrową, związaną z trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników i odchodzeniem z pracy w sądach bardzo dużej ilości osób. Wskazywała na to nasza analiza sporządzona w październiku ubiegłego roku. Problem ten został także zasygnalizowany mocno w projekcie budżetu państwa na rok 2019 – część 15