26.01.2019: Podsumowanie spotkania zespołu ds. projektu nowej ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury W dniu 26 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia: system wynagradzania pracowników, siatka stanowisk, dyżury (aresztowe, rodzinne) projekt ustawy. Jak wcześniej informowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Zespołu odbyła się burzliwa dyskusja nt. dodatku specjalnego/dodatku zadaniowego. Jak podkreślaliśmy, jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Na piątkowym posiedzeniu, w naszym

Prace nad zwiększeniem środków na podwyżki

Informujemy, że wciąż trwają starania w celu zwiększenia wzrostu płac w sądach o więcej niż wynegocjowane już 5%, które zaplanowano w projekcie budżetu. Z naszych informacji wynika, że brane są m.in. pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane zarówno przez kierownictwo resortu, jak i reprezentanta MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa na spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. Kibicujemy tym staraniom, bo być może doprowadzą one do wzrostu płac na poziomie 7,5%, o co nasza organizacja zabiega od wielu miesięcy. Dałoby to kwotę ok. 300 zł na etat. Przypominamy, że sfera budżetowa pozostaje na poziomie

Pismo z 31 grudnia ws. dodatkowych środków na wynagrodzenia

Nr – 2/31/12/18 Katowice, dnia 31 grudnia 2018 r. Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, Nawiązując do spotkania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków  zawodowych w dniu 18 grudnia 2018 roku, a także prowadzonych od kilku lat działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa na rzecz poprawy warunków płacy pracowników sądów m.in. poprzez wprowadzenie zmian w zakresie przekazywania środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwracam się z prośbą o zintensyfikowanie działań resortu we wskazanym obszarze. Postulaty zgłaszane przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obejmują

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R.

NOTATKA ROBOCZA ZE SPOTKANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W DNIU 18 GRUDNIA 2018 R. W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem i przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Na wstępie spotkania Sekretarz Stanu Michał Wójcik odniósł się do sytuacji w sądach. Poinformował również, że w przyszłości konsultacje na szczeblu ministerialnym prowadzone będą z reprezentantami central związkowych reprezentatywnych w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) przy czym związki zrzeszone w FZZ będą wskazywały wspólnego reprezentanta. Dyrektor Departamentu Kadr zreferowała przebieg prac zespołu ds. nowej ustawy. Minister zadeklarował, że zrobi

Nasze stanowisko ws. porozumienia z 18 grudnia 2018 r.

Zawarte dzisiaj porozumienie, z oczywistych względów, nie jest dla nas satysfakcjonujące. Nasza organizacja związkowa na bieżąco szuka środków w budżecie, które mogą być przeznaczone dla pracowników sądów. Wymienione w porozumieniu kwoty zostały wcześniej wynegocjowane przez naszą organizację związkową i były zapewnione dla pracowników sądów. Korespondencja w tej sprawie prowadzona z ministerstwem została opublikowana na naszej stronie i przesłana do wszystkich sądów. Dzisiejsze spotkanie zostało zainicjowane przez związki, które powołały „Komitet Protestacyjny PPS” i przedstawiły postulat wzrostu płac zasadniczych o 1 tys. zł od roku 2019 – wobec faktu, że osiągnięcia „S” Pracowników