Spór zbiorowy w SO Słupsk – żądania dotyczą płac oraz praw i wolności związkowych

Nasza organizacja związkowa złożyła Sądowi Okręgowemu w Słupsku żądania w trybie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wśród żądań, które skierowano do SO Słupsk – poza wyrównaniem wynagrodzeń na stanowiskach z największymi dysproporcjami – znalazły się także takie, które związane są z przestrzeganiem praw związkowych, złożeniem przez pracodawcę deklaracji, że członkowie organizacji związkowych nie będą ponosili negatywnych skutków przynależności do związków zawodowych i pełnienia w nich funkcji (podjęto już próbę zwolnienia z pracy działacza związkowego). Chcemy też, by władze sądu jednoznacznie zakomunikowały pracownikom, że takie zachowania nie będą tolerowane oraz by same tych zasad przestrzegały.

Zwróciliśmy się o odblokowanie środków na nagrody

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury skierowała do Ministra Sprawiedliwości pismo, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, jakie są plany wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac, wynikających z absencji pracowników, na które składają się m.in. okresy pobierania zasiłków opiekuńczych z tytułu trwającej pandemii koronawirusa oraz pozostałe okresy nieobecności, za które sądy nie były zobowiązane do wypłacania wynagrodzeń (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze). Wnieśliśmy o odblokowanie środków na nagrody i umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów przyznania zróżnicowanych nagród uznaniowych do wysokości już posiadanych środków w funduszach płac dla urzędników, asystentów sędziego, innych pracowników oraz kuratorów sądowych. Organizacja związkowa stoi na stanowisku, że za odblokowaniem

WOLNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROKURATURZE

Jesteśmy zaniepokojeni o wolność związków zawodowych w prokuraturze Niedawno wspominaliśmy, że zdarzają się w prokuraturze sytuacje, które nas niepokoją w aspekcie wolności, niezależności i samorządności związków zawodowych. Z tego powodu wystosowaliśmy pismo do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Nie boimy się o tym głośno napisać, bo w takich sytuacjach należy głośno sygnalizować ewentualne nieprawidłowości. Poniżej treść pisma. Jego treść, jako dotycząca kwestii związanych z legalną działalnością organizacji będącej częścią NSZZ “Solidarność” skierowana została także do wiadomości Przewodniczącego Komisji Krajowej – Piotra Dudy. Katowice, dnia 18 sierpnia 2020 r. Nr –