Gdy dyrektor zachęca do stworzenia związku zawodowego to wiedz, że coś się dzieje

Pani lub Pan Dyrektor jednego z sądów, w którym większość pracowników zrzeszonych jest w naszej organizacji, od pewnego czasu usilnie (z jakiegoś powodu) informuje pracowników – zwłaszcza kierowników i pracowników oddziałów, że nie jesteśmy jedyną organizacją związkową w sądach i zachęca do założenia innego związku. Co jest bardziej prawdopodobne: Czy dyrektor tego sądu ma mocno zakorzenione ideały związkowe i ideę pluralizmu związkowego? Czy może większe znaczenie ma to, że niedawno nie udało się tam, dzięki istniejącemu związkowi, wprowadzić bardzo niekorzystnego regulaminu pracy? Odpowiedź zapewne znacie. Dyrektor tego sądu dobrze wie, że wprowadzając dodatkowy

KRYTERIA WYPŁACANIA NAGRÓD

Decyzja z dnia 14 grudnia 2019 r: Środki na nagrody dla sądów w ramach apelacji zostały naliczone według stanu etatów w grupach urzędnicy, asystenci i inni pracownicy, kuratorzy, specjaliści OZSS na dzień 30 listopada 2019 r. i wynoszą średnio 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat. Środki na nagrody rozdysponowane są wg następujących kryteriów: dyrektorzy sądów apelacyjnych dokonują podziału środków na wszystkie jednostki podległe zgodnie z naliczeniem w wyżej wskazanej wysokości tj. 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat, w wyżej wymienionych grupach zawodowych (proporcjonalnie do wymiaru etatów), właściwi kierownicy poszczególnych jednostek przyznają nagrody

Informacje o spotkaniu w MS 13.12.2019 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne. Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł. Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy.  Do każdego sądu trafią środki w kwocie 1574 zł na etat. Po otrzymaniu formalnej decyzji oraz protokołu ze spotkania będziemy informować na bieżąco.

Skandaliczne zachowania dyrektora warszawskiego sądu

W jednym ze stołecznych sądów dyrektor otwarcie i publicznie narusza nasze prawa, ubliżając naszej organizacji związkowej, strasząc pracowników i zniechęcając ich do zapisywania się do związku zawodowego. Skargi kierowane do ministerstwa nie skutkują. Po skargach i rokowaniach płacowych skandaliczne zachowania dyrektora tylko się nasilają. Jak wynika z przekazywanych nam informacji, ostatnio publicznie dyrektor nazwał naszą organizację g…em, upośledzonymi i ograniczonymi intelektualnie ludźmi. Wypowiadał się negatywnie o protestujących w Miasteczku, że się rozleniwili i podpisali szkodliwe porozumienie. Dyrektor poniża związkowców w oczach pracowników. Tworzy klimat zastraszenia i permanentnego mobbingu. Ludzie od dłuższego czasu zgłaszają związkom, że pracują