[STANOWISKO] Zmiana organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy tylko w regulaminie pracy

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu zmian organizacji pracy, systemów i rozkładów czasu pracy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, obserwując aktualną sytuację oraz działania związane z próbami radzenia sobie w sądach i prokuraturach z zagrożeniami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przedstawia poniżej stanowisko w sprawie. Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają pracodawcy w związku ze stanem epidemii. Jednakże podstawowym zadaniem związku zawodowego jest – w ramach swoich uprawnień – stanie na straży przestrzegania przepisów prawa pracy. Z ogromnym zaniepokojeniem MOZ NSZZ

PODWYŻKI | Ważna informacja

Podwyżki 2020 | sądy: Powoli ruszają WSTĘPNE uzgodnienia w niektórych jednostkach, pomimo braku zatwierdzenia decyzji budżetowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. decyzje są tworzone wyłącznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i datą obowiązywania decyzji będzie data zatwierdzenia i podpisania w Systemie przez Ministra. Aktualnie, w systemie TREZOR wnioski dyrektorów sądów o decyzje dotyczące zwiększenia środków budżetowych na podwyżki nie są zatwierdzone. Wobec powyższego pracodawcy muszą się wstrzymać z podpisaniem dekretów i wypłatą środków na podwyżki, aby nie narażać się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trzeba liczyć

Podwyżki dla kuratorów sądowych

Zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o informacje związane z procedowaniem przepisów. Przepisy te pozwolą na wypłacenie zagwarantowanych porozumieniem podpisanym ze Sztabem Protestacyjnym Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury z lipca 2019 r. podwyżek dla kuratorów sądowych. Z otrzymanej z MS odpowiedzi na powyższe zapytanie wynika, że Minister Sprawiedliwości pismem z dnia 4 marca 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania PracRządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgłosił ww. projekt do Wykazuprac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.