W Miasteczku dzisiaj dyskusje o OZSS

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2019 r. | wtorek | godz. 12:00  Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu W dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12:00, w Warszawie – Plac Na Rozdrożu – odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sprawom specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Do rozmowy zaproszeni z Ministerstwa Sprawiedliwości zostali: dyrektor Departamentu ds. Rodzinnych i Nieletnich – Dariusz Cieślik, sekretarz stanu – Łukasz Piebiak oraz kierownik OZSS przy Sądzie Okręgowym w Warszawie – Maria Zamiela-Kamińska. Pogoda dzisiaj w Warszawie nas nie rozpieszcza. Pada deszcz. Protestujący oczekują zapowiedzianych

W Miasteczku przedstawiciele ministerstwa o mobbingu w sądach

INFORMACJA PRASOWA 13 maja 2019 r. | poniedziałek | godz. 12:00 panel dyskusyjny o mobbingu w sądach i prokuraturze  Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu W dniu 13 maja 2019 r., o godz. 12:00 rozpoczął się panel dyskusyjny dotyczący mobbingu w sądach i prokuraturze. Do udziału w panelu zaproszeni zostali członkowie ministerialnego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych – Agnieszka Hajto i Henryk Walczewski, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Danuta Koradecka, Główny Inspektor Pracy – Wiesław Łyszczek,  Sekretarz stanu w Ministerstwie

Protestujący w namiotach boją się, że rząd ich oszuka

INFORMACJA PRASOWA 13 maja 2019 r. | poniedziałek | godz. 9:00 składamy żądania w Ministerstwie Sprawiedliwości  Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu W dniu 13 maja 2019 r., o godz. 9:00 mieszkańcy Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury złożyli w Ministerstwie Sprawiedliwości swoje żądania. Z sygnałów, które dotarły do protestujących wynika, że plany strony rządowej związane z wprowadzeniem nowej ustawy, która miała systemowo uregulować sprawy wynagrodzeń i pełnienia obowiązków w sądach i prokuraturze, nie pokrywają się z oczekiwaniami protestujących. Ministerstwo wielokrotnie zapewniało, że prowadzi dialog z związkami zawodowymi. Powołany został przy ministrze sprawiedliwości zespół,

Panel dyskusyjny dotyczący informatyzacji w sądach i prokuraturze

INFORMACJA PRASOWA 10 maja 2019 r. | piątek | godz. 12:00 panel dyskusyjny dotyczący informatyzacji w sądach i prokuraturze w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 10 maja | piątek | godz. 12:00 odbył się panel dyskusyjny z udziałem informatyków zatrudnionych w sądach i prokuraturze. Do spotkania w panelu zaproszeni byli: Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Dyrektor Biura Informatyzacji Analiz w Prokuraturze Krajowej. Dzisiejszy panel nie spotkał się z zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy naszym zdaniem powinni być zainteresowani tą tematyką i poznać zdanie tych, którzy najlepiej

Panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze

INFORMACJA PRASOWA 9 maja 2019 r. | czwartek | godz. 12:00 panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 9 maja | czwartek | godz. 12:00 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sprawom BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy oraz Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wydarzenie odbędzie się w Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury – w Warszawie, Plac Na Rozdrożu