Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Odpowiedź MOZ NSZZ “S” PSiP na list Prokuratora Krajowego z 20.03.2024 r.

Kraków, dnia 21 marca 2024 r. Szanowny Pan Dariusz Korneluk I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy     Szanowny Panie Prokuratorze, w odpowiedzi na Pana list z dnia 20 marca 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury gratuluje objęcia zaszczytnego stanowiska Prokuratora Krajowego i jednocześnie wyraża gotowość do podjęcia współpracy, w tak trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem, a mającym duże znaczenie dla ponad ośmiu tysięcy pracowników prokuratury, jakimi są asystenci, urzędnicy i inni pracownicy prokuratury. Organizacji

Wystąpienie ws. nowelizacji aktów wykonawczych

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj skierowaliśmy wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. nowelizacji rozporządzeń “widełkowch”. Katowice, 20 marca 2024 r. Nasz Znak: 20240320-1-MS Szanowny Pan Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – działając na podstawie art. 20 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) pragnie zwrócić uwagę na konieczność znowelizowania aktów wykonawczych, które ustalają górne limity wynagrodzeń w grupach objętych waloryzacją na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18

stanowisko dot. zmiany Rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

                                                        Katowice, 11 marca 2024 r.   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do przedstawionego w dniu 11 marca 2024 r. (DLPK-IX.461.2.2024) projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie przedstawia, co następuje: Przyjęty w przedmiotowym projekcie sposób wyznaczenia minimalnej i maksymalnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów opiera się na założeniach funkcjonujących na gruncie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Pismo do MS ws. zmiany rozporządzeń dot. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury

Na spotkaniu w dniu 31.01.2024 r. przedstawiciele MS zapewnili, że zmiany rozporządzeń ws. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury są przygotowywane, jednak nadal nie zostały one przedstawione związkom zawodowym, ani nie zostały zamieszczone na RCL (Rządowe Centrum Legislacji), dlatego postanowiliśmy się przypomnieć Panu Ministrowi.                                                                                    Katowice, 26 lutego 2024 r.    Nr-3/26/02/24  Szanowny Pan  Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie