WNIOSKUJEMY DO PREMIERA O ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY

Katowice, dnia 26 marca 2021 r.   Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów   Szanowny Panie Premierze, w związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń oraz wytycznych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości podjęcia pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników sądów polegających w szczególności na: odwołaniu terminów rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych do dnia 9 kwietnia br. (z wyłączeniem katalogu spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 Rozporządzenia

Pytanie o szczepienia pracowników sądów i prokuratury

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury po nowelizacji rozporządzenie zwróciła się o informację, czy będą wystawiane skierowania na szczepienia pracowników sądów i prokuratury. Nasz Znak: 20210326-1-KPRM Kraków, dnia 26 marca 2021 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Szanowni Państwo, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) – reprezentując zbiorowe interesy zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach powszechnych i prokuraturach – zwraca się

Jaki nowy system w prokuraturze i kiedy?

W dniu 23 marca br. zwróciliśmy się o udzielenie następujących informacji:   czy i jakie zmiany w rozwiązaniach informatycznych są planowane w najbliższym czasie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,  kiedy rozpoczną się szkolenia wdrożeniowe i jaka jest agenda działań wdrożeniowych – z podziałem na poszczególnych użytkowników tych rozwiązań,   czy i kiedy zostanie pracownikom udostępniona wersja testowa,  na jakim etapie znajdują się projekty nowych rozwiązań, czy jest do nich opracowana dokumentacja dla użytkowników. Jeżeli taka dokumentacja (instrukcje, podręczniki użytkownika) jest już gotowa – organizacja związkowa wnosi o jej udostępnienie lub wskazanie podstawy prawnej braku takiej możliwości. Nadto wskazanie, kiedy taka