Stanowisko MOZ NSZZ “S” PSiP przedstawione na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 15.09.2021 r.

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.   Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przedstawia postulaty dotyczące sytuacji pracowników administracji sądów i prokuratur, warunków pracy, warunków ich wynagradzania oraz zgłaszanych przypadków mobbingu: Ustalenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów i prokuratury na poziomie 112%, Zwiększenie liczby etatów w sądach i prokuraturach oraz właściwe ich rozmieszczenie w poszczególnych jednostkach, Zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych, Wprowadzenie nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury zawierającej mnożnikowy system

Wstępna analiza dotycząca zjawiska mobbingu w sądach

Na podstawie zebranych ze wszystkich sądów podstawowych danych dotyczących przeciwdziałania mobbingowi organizacja związkowa opracowała dokument w tym zakresie poprzedzony analizą. Opracowanie ma charakter wstępny i będzie uzupełnione po zebraniu całości materiału. Opracowanie w oparciu o dane przekazane MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury przez prezesów wszystkich sądów powszechnych wg stanu na 2020 rok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.

Dostępność – nowe obowiązki, wynagrodzenie tylko dla wybranych

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2021 r. Nr-1/18/08/21 Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości                  Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w związku z zapewnieniem dostępności w jednostkach sądownictwa powszechnego nałożonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uprzejmie informuje, że dokonała analizy faktycznego podziału

Apelujemy do posłów i senatorów w zw. z planami zamrożenia płac

Z apelem o niezamrażanie wynagrodzeń w sferze budżetowej i ich wzrost o 12 procent zwróciliśmy się do polskich parlamentarzystów. Poinformowaliśmy m.in., że średnie wynagrodzenie pracowników sądów i prokuratury nadal pozostaje poniżej poziomu średniego wynagrodzenia w gospodarce i przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza realne obniżenie wynagrodzeń.  Podkreśliliśmy, że plany zamrożenia naszych płac są nie do przyjęcia także w kontekście projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przewidującego podwyższenie płacy minimalnej do 3.000 zł brutto, rozporządzenia wprowadzającego podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów o 60 procent oraz projektu ustawy, która ma zwiększyć pensje