Panel dyskusyjny dotyczący informatyzacji w sądach i prokuraturze

INFORMACJA PRASOWA 10 maja 2019 r. | piątek | godz. 12:00 panel dyskusyjny dotyczący informatyzacji w sądach i prokuraturze w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 10 maja | piątek | godz. 12:00 odbył się panel dyskusyjny z udziałem informatyków zatrudnionych w sądach i prokuraturze. Do spotkania w panelu zaproszeni byli: Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Dyrektor Biura Informatyzacji Analiz w Prokuraturze Krajowej. Dzisiejszy panel nie spotkał się z zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy naszym zdaniem powinni być zainteresowani tą tematyką i poznać zdanie tych, którzy najlepiej

Panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze

INFORMACJA PRASOWA 9 maja 2019 r. | czwartek | godz. 12:00 panel dyskusyjny dotyczący BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 9 maja | czwartek | godz. 12:00 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sprawom BHP, naruszaniu praw pracowniczych w sądach i prokuraturze. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy oraz Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wydarzenie odbędzie się w Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury – w Warszawie, Plac Na Rozdrożu

Spotkanie ze stroną rządową

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 18:00 spotkanie ze stroną rządową  Miasteczko Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu W dniu 8 maja o godz. 15:00 do namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury przybyli: Paweł Szrot – sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Michał Wójcik – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po krótkim spotkaniu z mieszkańcami Miasteczka minister Wójcik zaprosił reprezentantów protestujących do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości na rozmowę. W rozmowie uczestniczyli także: Agata Gałuszka-Górska – Pierwszy Zastępca Prokuratora Krajowego, Beata Sobieraj-Skonieczna –

Panel dyskusyjny dotyczący sytuacji pracowników sądów i prokuratury

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 15:00 panel dyskusyjny dotyczący sytuacji pracowników sądów i prokuratury w miasteczku namiotowym Warszawa, Plac Na Rozdrożu W Miasteczku Pracowników Sądów i Prokuratury w dniu 8 maja | środa | godz. 15:00 odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony sytuacji sądów i prokuratury. Do udziału w panelu zaproszeni zostali: Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, Minister Finansów – Teresa Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik, Rzecznik Praw Obywatelskich – Michał Bodnar, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja prasowa o organizatorach Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury

INFORMACJA PRASOWA 8 maja 2019 r. | środa | godz. 13:15 o organizatorach namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury Warszawa | Plac Na Rozdrożu Trwająca od 7 maja akcja namiotowego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury współorganizowana jest przez następujące związki zawodowe: [1] Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, [2] Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [3] Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, [4] Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, [5] Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, [6] Związek Zawodowy