PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Zaczynają się pytania, więc przekazujemy garść podstawowych informacji, bo dla wielu z nas zagadnienie wciąż jest bardzo niejasne. Od przyszłego roku także i my wkraczamy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 1 stycznia 2021 – do programu dołączają jednostki sektora finansów publicznych. Najpóźniej do 26 marca – nasze zakłady pracy – po konsultacjach ze związkami zawodowymi – podpiszą umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Najpóźniej do 10 kwietnia – nasze zakłady pracy podpiszą umowy o prowadzenie PPK. Zatem najpóźniej (może być wcześniej) od kwietniowej pensji będzie możliwe przekazywanie

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU ODMAWIA SPEŁNIENIA ŻĄDAŃ

W zeszłym tygodniu „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku żądania w trybie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Obejmują one zarówno wyrównanie płac na stanowiskach z największymi dysproporcjami, jak i podpisanie porozumienia o współpracy i przestrzeganiu praw i wolności związkowych.  SPÓR ZBIOROWY W SO SŁUPSK – ŻĄDANIA DOTYCZĄ PŁAC ORAZ PRAW I WOLNOŚCI ZWIĄZKOWYCH Czego domagają się związkowcy?  Poza postulatami płacowymi chcemy, aby władze słupskiego sądu uzgadniały zasady podziału środków na wynagrodzenia (związkom zawodowym w budżetówce gwarantuje to ustawa o związkach zawodowych).   W ramach żądań złożony został projekt porozumienia o współpracy i poszanowaniu praw i wolności związkowych.

Podwyżki kuratorów: Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Katowice, dnia: 01.10.2020 Szanowny Pan  Mateusz Morawiecki  Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim etapie znajduje się realizacja Porozumienia z dnia 04.07.2019 roku zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w zakresie dotyczącym wzrostu wynagrodzeń dla kuratorów zawodowych. Organizacja związkowa wskazuje, że kuratorzy zawodowi są ostatnią grupą zawodową w wymiarze sprawiedliwości, która do tej pory nie doczekała się realizacji ww. porozumienia w przedmiocie wzrostu

Spór zbiorowy w SO Słupsk – żądania dotyczą płac oraz praw i wolności związkowych

Nasza organizacja związkowa złożyła Sądowi Okręgowemu w Słupsku żądania w trybie przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wśród żądań, które skierowano do SO Słupsk – poza wyrównaniem wynagrodzeń na stanowiskach z największymi dysproporcjami – znalazły się także takie, które związane są z przestrzeganiem praw związkowych, złożeniem przez pracodawcę deklaracji, że członkowie organizacji związkowych nie będą ponosili negatywnych skutków przynależności do związków zawodowych i pełnienia w nich funkcji (podjęto już próbę zwolnienia z pracy działacza związkowego). Chcemy też, by władze sądu jednoznacznie zakomunikowały pracownikom, że takie zachowania nie będą tolerowane oraz by same tych zasad przestrzegały.