Do Pracowników Sądów i Prokuratury

Koleżanki i Koledzy,   7 maja ubiegłego roku powstało pod Ministerstwem Sprawiedliwości namiotowe Miasteczko Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, będące kontynuacją manifestacji „Ostatki u Premiera” zorganizowanej w Warszawie w dniu 5 marca. Po 60 niełatwych dniach negocjacji Sztab Protestacyjny Miasteczka podpisał porozumienie z przedstawicielami strony rządowej.   Minął rok i z tej okazji chcemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w to ogromne przedsięwzięcie. Dziękujemy Wam, którzy tworzyliście z nami Miasteczko na co dzień, dziękujemy Wam, którzy lokalnie wspieraliście nas działaniami, czy choćby dobrym słowem. Dziękujemy Organizacjom, które wspomogły tę inicjatywę nie tylko swoją obecnością, ale też finansowo. W szczególności Związkowi Zawodowemu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP – dziękujemy, że w każdej sytuacji można

PODWYŻKI | Ważna informacja

Podwyżki 2020 | sądy: Powoli ruszają WSTĘPNE uzgodnienia w niektórych jednostkach, pomimo braku zatwierdzenia decyzji budżetowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. decyzje są tworzone wyłącznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i datą obowiązywania decyzji będzie data zatwierdzenia i podpisania w Systemie przez Ministra. Aktualnie, w systemie TREZOR wnioski dyrektorów sądów o decyzje dotyczące zwiększenia środków budżetowych na podwyżki nie są zatwierdzone. Wobec powyższego pracodawcy muszą się wstrzymać z podpisaniem dekretów i wypłatą środków na podwyżki, aby nie narażać się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Trzeba liczyć