Prośba o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.   Szanowny Pan Dr hab. Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania, na którym możliwe będzie omówienie spraw związanych z funduszem płac na przyszły rok. Nasza prośba wynika z głębokiego przekonania o konieczności dialogu i współpracy w kontekście trwających prac nad budżetem. Jesteśmy świadomi, że czas na opracowanie i zatwierdzenie budżetu jest bardzo ograniczony, dlatego zależy nam na szybkim ustaleniu terminu spotkania. Naszym celem jest omówienie z Panem

ZWRACAMY SIĘ DO DSA I PONAGLAMY MS WS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

13 grudnia 2023 r. wystąpiliśmy do wszystkich Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z następującym wnioskiem: Szanowni Państwo  Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych   Szanowni Państwo,  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych zwraca się o udzielenie następujących informacji:   1) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami, które mógłby przekazać sądom okręgowym i rejonowym z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: specjaliści ozss, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy,  2) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami własnymi, które

Pisma do MS i PK w sprawie nagród dla pracowników sądów i prokuratury

W dniu 29 listopada 2023 r. wystąpiliśmy z wnioskami ws. nagród dla pracowników sądów i prokuratury. Do Ministerstwa Sprawiedliwości o treści: Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o: udzielenie informacji, jakie są plany Ministerstwa wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac wynikających z absencji pracowników. Organizacja związkowa wnosi o umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów uruchomienia tych środków i przyznania nagród uznaniowych w grupach zawodowych specjaliści OZSS, urzędnicy, asystenci sędziów, inni pracownicy oraz kuratorzy zawodowi, podjęcie pilnych działań dotyczących przeliczenia oszczędności wynikających

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – we wtorek, 24 października 2023 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów. Radę reprezentowali: Zastępca Przewodniczącego – Pan Jacek Bem oraz Rzecznik Prasowy – Pan Rafał Narloch. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyły: Pani Bogusława Tylus-Czarnota, Pani Hanna Barcz oraz Pani Joanna Zabłudowska. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznej współpracy, w tym praktycznych aspektów wdrażania nowej ustawy o kuratorach sądowych. Rozmawialiśmy o nowych wyzwaniach i o tym, co nas łączy w tak ważnych sprawach jak wynagrodzenia kuratorów, warunki pracy jak i przyszłości