Apel o podwyżki dla pracowników sądów administracyjnych

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża swoją solidarność z Koleżankami i Kolegami z sądów administracyjnych, którym po wczorajszych obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zagraża znaczące zmniejszenie środków na wzrost wynagrodzeń. Pracownicy sądów administracyjnych od wielu lat nie otrzymywali systemowego wzrostu wynagrodzeń. Liczebność tej grupy jest niewielka, a skutki dla budżetu całego państwa znikome. Apelujemy do wszystkich, od których to zależy, o zapewnienie pierwotnie zaplanowanych w projekcie budżetu środków. Solidaryzujemy się ze związkowcami działającymi w sądach administracyjnych i apelujemy do wszystkich pracowników tych sądów o to, by wspierali swoich działaczy, który zabiegają o lepsze

Panel ekspercki „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Dzisiaj w Warszawie uczestniczymy w panelu eksperckim w związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. badaniem ewaluacyjnym pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zapewnienie dostosowania oferty szkoleń do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformowano, dotychczas zrealizowano ogólnopolskie badanie ankietowe pracowników wymiary sprawiedliwości, a także serię dyskusji grupowych z kadrą sądów i prokuratur i wywiadów indywidualnych z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Ostatnim elementem procesu badawczego jest panel ekspercki, na którym zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat

Informacja o nieprawdziwych wpisach na PPS

Koleżanki, Koledzy, Nawiązując do dzisiejszych wydarzeń, które miały miejsce przed i w trakcie roboczego spotkania w MS w przedmiocie podziału II transzy środków na wynagrodzenia, jesteśmy oburzeni zachowaniem administratora grupy zamkniętej na portalu Facebook „Pracownicy Polskich Sądów” (PPS), „Dar Piskorek”, który swoimi wpisami dezinformował uczestników grupy, przekazując informacje niezgodne z faktami. Pragniemy wyrazić głęboką dezaprobatę dla takich karygodnych zachowań, które nie tylko wprowadzają chaos informacyjny w przestrzeni publicznej (uczestnikami grupy PPS są nie tylko pracownicy sądów), ale jednocześnie naruszają zasady prowadzenia dialogu i właściwej współpracy wszystkich związków na rzecz pracowników. Utrudnia

KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30.01.2020r.

Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. W czasie spotkania obie strony przedstawiły swoje propozycje podziału II transzy wzrostu wynagrodzeń wraz z argumentami. Strona społeczna prezentowała w trakcie spotkania jednolite stanowisko. Kolejne spotkanie odbędzie się za tydzień lub dwa tygodnie, już w obecności Ministra Michała Wójcika. Uzgodnienia będą kontynuowane.