Jawność wynagrodzeń w sądach i prokuraturach – 19 postępowań administracyjnych

Ze skarg i odwołań MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wszczęte zostało 19 postępowań administracyjnych związanych z nieudostępnieniem informacji publicznej o wynagrodzeniach w sądach powszechnych. To niewielki odsetek, gdy zważy się, że wnioski skierowane zostały do wszystkich 378 sądów powszechnych i Prokuratury Krajowej (ok. 5%). Od pozostałych organów zobowiązanych do udostępnienia informacji odpowiedź została przesłana. Jawność wynagrodzeń w sądach: Pensje pracowników sądowych są informacją publiczną – wyrok WSA W 15 sprawach skierowano do wojewódzkich sądów administracyjnych, z czego w 10 sądy skargę uznały, zobowiązały prezesów do załatwienia wniosku i zasądziły zwrot kosztów postępowania. W 3

Skarga przekazana rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów – Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Nasza skarga na Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu przekazana została rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów – tak wynika z odpowiedzi Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Czytaj o skardze dot. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu: Sąd Okręgowy w Toruniu: Wnioski dobrowolnie-przymusowo W odpowiedzi wskazano nam, że prezes sądu – zgodnie z obowiązującymi przepisami – ma prawo wpływu na organizację pracy także urzędników i innych pracowników, gdyż do jego kompetencji należy chociażby ustalanie godzin urzędowania sądu. – Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem funkcjonowania sądu tak, aby urzędowanie sądu w tak określonych godzinach było możliwe, należy do dyrektora sądu

Sąd Okręgowy w Toruniu: Wnioski dobrowolnie-przymusowo

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury złożyła do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skargę na Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Skarga zawiera także wniosek o przekazanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego sędziów w celu pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sąd Okręgowy w Toruniu – wnioski dobrowolnie – przymusowo Zaniepokojenie organizacji związkowej wzbudziły działania, które naszym zdaniem wskazują na poważne naruszenia prawa. Jak wynika z pism, które kierowane były do komórek organizacyjnych sądu, próbowano wymusić składanie wniosków o indywidualny rozkład czasu pracy. Taki wniosek jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika (art. 129 §4