Pracownicy Sądów: Więcej niż ‘Kserokopiarki Wyroków’. List Otwarty do Ministra

  Wprowadzając w kontekst informujemy, że list jest reakcją na wypowiedź, która została udzielona na pytanie, kto miałby organizować imprezy kulturalne i oprowadzać turystów po Zamku Lubomirskich, w którym aktualnie jest siedziba sądu rejonowego (materiał prasowy: https://tiny.pl/chxhr). Szanowny Pan Dr hab. Marcin Warchoł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Ministrze, z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z Pana ostatnią wypowiedzią na temat roli pracowników sądów. Wypowiedź ta bardzo nas zaskoczyła, dlatego zdecydowaliśmy się wystosować do Pana ten list otwarty. Chodzi o Pana wypowiedź zawartą

akcja “Dwie Godziny dla Rodziny”

W związku z 12. edycją Kampanii Społecznej “Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka” (#2h4family) realizowaną przez Instytut Humanites-Człowiek i Technologia MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wystosowało pisma do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego z apelem o przyłączenie się do tegorocznej akcji. Poniżej treść pisma do Ministra Sprawiedliwości (pismo o podobnej treści zostało skierowane także do Prokuratora Krajowego). Katowice, dnia 11 maja 2023 r.    Szanowny Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości      Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na podstawie art.

Spotkanie w MRiPS ws. kuratorów zawodowych

W dniu 8 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie włączenia kuratorów sądowych do wykazu prac o szczególnym charakterze.   Spotkanie odbyło się na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: OZZKS, NSZZPWS RP z siedzibą w Poznaniu, MOZ NSZZ “Solidarność” PSiP oraz Krajowej Rady Kuratorów.  Naszą organizację reprezentowała Joanna Zabłudowska, Pełnomocnik MOZ ds. kuratorów zawodowych.  Strona społeczna przedstawiła wiele argumentów świadczących o spełnianiu przez zawodowych kuratorów sądowych przesłanek zawartych w wykazie prac o szczególnym charakterze stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych. Z uwagi na charakter zatrudnienia kuratorów

Pismo do Minister K. Frydrych w sprawie specjalistów OZSS

Katowice, dnia 8 maja 2023 r.  Nr-1/08/05/23                                          Szanowna Pani                                                Katarzyna Frydrych                                                Podsekretarz Stanu                                                                      w Ministerstwie Sprawiedliwości      Szanowna Pani Minister,     nawiązując do spotkania, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że nie może przekazać danych, w których ośrodkach OZSS został wprowadzony zadaniowy czas pracy dla specjalistów, a w których ośrodkach prezesi nie wyrażają zgody na wprowadzenie zadaniowego czasu pracy. Decyzja ta jest podyktowana lękiem specjalistów, aby poprzez wyjawienie powyższych informacji nie stracić