ODPOWIEDŹ MOZ NSZZ “S” PSiP NA LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW PROKURATURY

Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku                                                                                    Pan                                                                                  Adam Bodnar                                                                                  Minister Sprawiedliwości                                                                                  Prokurator Generalny Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności

PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WS. EZD

Katowice, dnia 18 stycznia 2024 r. Nr-2/18/01/24   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze, w związku z coraz liczniejszymi zgłoszeniami od pracowników sądów dotyczącymi wprowadzenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się o przyjrzenie się przedstawionej niżej sytuacji i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu EZD w sądach lub podjęcie decyzji o wycofaniu tego systemu z użytkowania. Najczęściej wymienianym problemem jest brak kompatybilności EZD z pozostałymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w sądach oraz brak

PISMO DO MS DOT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS WS. STANOWISK I ZASAD WYNAGRADZANIA URZĘDNIKÓW (…)

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do MS dot. zmiany Rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z uwagi na wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Treść pisma poniżej: Katowice, 11 stycznia 2024 r.  Nr-4/11/01/24                                                                                                                                                                               Szanowny Pan                                                                                       Adam Bodnar                                                                                       Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych

📢 Ważne informacje dla członków związków zawodowych! 📢

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące odliczeń składek związkowych. Oto, co każdy członek związku zawodowego powinien wiedzieć: Zwiększone odliczenia: Od nowego roku kwota, którą możecie odliczyć od rocznego dochodu wzrośnie z 500 zł do aż 840 zł. To znacząca zmiana, która przyniesie realne korzyści finansowe dla naszych członków. Składka miesięczna: 840 zł rocznie oznacza, że składka miesięczna wynosząca do 70 zł będzie teraz całkowicie wolna od podatku. To więcej oszczędności w Waszych kieszeniach! Siła w liczbie: Pamiętajcie, że siła związków zawodowych zależy od liczby ich członków. Każdy pracownik lub