Spotkanie z Ministrem Adamem Bodnarem

Spieszymy Was poinformować, że dzisiaj (30 kwietnia) odbyło się osobiste spotkanie Przewodniczącej Edyty Odyjas z Ministrem Sprawiedliwości, Panem Adamem Bodnarem. Ilość poruszonych tematów była ogromna i dotyczyła problemów pracowniczych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości – tak, tych wielokrotnie poruszanych, a także bardziej indywidualnych, dotyczących konkretnych odcinków czy sądów, prokuratur, KSSiP oraz IES. Starając się wyprzedzić Wasze komentarze od razu przyznajemy, że nie było to spotkanie, które miało zakończyć się jakimiś konkretnymi decyzjami czy zobowiązaniami. Miejmy na uwadze, że Pan Adam Bodnar jest nowym ministrem. Uważamy, że konieczne jest przybliżenie sytuacji

Spotkanie z Ministrem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Arturem Strumnikiem

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Sekretarzem Stanu w MS, Panem Arkadiuszem Myrchą i Dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej, Panem Arturem Strumnikiem. Poruszane tematy można podzielić na trzy obszary: finansowy, organizacyjny i legislacyjny. W obszarze finansowym: w części dotyczącej braku waloryzacji dodatków funkcyjnych i stanowiskowych oraz wynagrodzeń dyrektorów sądów wskazaliśmy przede wszystkim na obowiązujące przepisy, odwołując się do naszych stanowisk przestawionych w tej sprawie. Stanowisko ws. waloryzacji dodatków, wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz dyrektorów sądów Zwróciliśmy uwagę, że te zagadnienia związane są z praworządnością i przestrzeganiem ustaw

Spotkanie z Prokuratorem Generalnym i Prokuratorem Krajowym

W środę (17 kwietnia) odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem resortu. Spotkanie dotyczyło pracowników prokuratury. Ze strony resortu uczestniczyli w nim m.in. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha. Niestety – musimy to przyznać – ze względu na wypadek w trasie – nasi przedstawiciele spóźnili się na spotkanie 30 minut. Jednakże w tym czasie, jaki i przez znaczną część czasu po dołączeniu do spotkania przedstawiciele ZZPiPP omawiali szeroko zagadnienie związane z roszczeniami i pozwami prokuratorów oraz odwoływaniem prokuratorów z delegacji. Tak więc uczestniczyliśmy w całej części dotyczącej pozostałych

Wystąpienie do MS ws. odpisu na zfśs

Szanowni Państwo, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854, dalej jako „u.z.z.”) niniejszym zgłasza problem związany z budżetowaniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych u pracodawców. Zgodnie ze zgłaszanymi nam przez pracodawców problemami w tworzonych projektach preliminarzy zfśs planowane są kwoty zgodnie z planem wydatków danych jednostek. Plany te – jak nam jest przekazywane – nie uwzględniają aktualnego odpisu określonego w art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 4