Spotkanie w MS: Systemy informatyczne w sądach

  31 maja br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie związków zawodowych z trzech central związkowych. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z narzędziami informatycznymi w sądach. Z naszej strony uczestniczyli w spotkaniu także informatycy. Ze strony ministerstwa w obecności sekretarza stanu Michała Wosia uczestniczyli Pan Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor DIRS oraz Pan Radosław Płucisz – Dyrektor Generalny. Dzisiaj, w nawiązaniu do tego spotkania skierowaliśmy pismo:          Katowice, dnia 17 czerwca 2022 r.  Nr-1/17/06/2022 Szanowny Pan Zbigniew Wiśniewski Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości   Szanowny Panie Dyrektorze,  nawiązując do spotkania

PYTAMY PK O OSZCZĘDNOŚCI Z DWR

Katowice, dnia 3 czerwca 2022 r. Nr-3/03/06/22 Szanowny Pan Dariusz Barski I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy     Szanowny Panie Prokuratorze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa  i Prokuratury na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie: jakie kwoty zostały zaoszczędzone z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego; w jaki sposób planowane jest rozdysponowanie ww. środków. Strona społeczna wnosi o przeznaczenie ww. środków na wypłatę premii dla pracowników powszechnych jednostek prokuratury. Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną

PYTAMY MS O OSZCZĘDNOŚCI Z DWR

Katowice, dnia 3 czerwca 2022 r. Nr-1/03/06/22 Szanowny PanMichał WośSekretarz Stanuw Ministerstwie Sprawiedliwości                 Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie: jakie kwoty zostały zaoszczędzone przez poszczególne apelacje z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego; w jaki sposób planowane jest rozdysponowanie ww. środków. Strona społeczna wnosi o przeznaczenie ww. środków na wypłatę półrocznych nagród dla pracowników sądów. Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl. Z poważaniem, Komisja MOZ NSZZ

Superwizja dla specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów

Katowice, dnia 20 maja 2022 r. Nr-1/20/05/22 Szanowny Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do spotkania z dnia 17 maja 2022 r. organizacja związkowa dziękuje Panu Ministrowi, że bez zwłoki pochylił się nad tak ważnym dla pracowników problemem i przedstawia argumentację dotyczącą słuszności sfinansowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości superwizji we wszystkich sześćdziesięciu sześciu Zespołach Opiniodawczych Sądowych Specjalistów w Polsce przynajmniej raz na kwartał. Konsultowanie przez specjalistę OZSS swojej pracy z superwizorem służy dokonywaniu stałej oceny podejmowanych zawodowo czynności, dokonywania analizy własnych działań i wyciąganiu odpowiednich