Podwyżki dla kuratorów sądowych

Zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o informacje związane z procedowaniem przepisów.

Przepisy te pozwolą na wypłacenie zagwarantowanych porozumieniem podpisanym ze Sztabem Protestacyjnym Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury z lipca 2019 r. podwyżek dla kuratorów sądowych.

Z otrzymanej z MS odpowiedzi na powyższe zapytanie wynika, że Minister Sprawiedliwości pismem z dnia 4 marca 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac
Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgłosił ww. projekt do Wykazu
prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.