19.06.2024 r. SPOTKANIE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Dzisiaj (19 czerwca 2024 r.) odbyło się spotkanie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych zagadnień: pieniędzy i nowej ustawy. 

BUDŻET: 

  1. Uruchomiony zostanie fundusz nagród 3%, wypłata nagród będzie zrealizowana w dwóch transzach (lipiec i grudzień br.). Ustalono, że środki funduszu zostaną podzielone na poziomie krajowym, tzn. sądy powinny otrzymać jednakowe kwoty na etat we wszystkich grupach zawodowych (urzędników, innych pracowników, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych i specjalistów OZSS). Doprecyzowywane są jeszcze rekomendacje MS ws. zasad podziału tych środków w jednostkach (na pewno będą musiały być prowadzone uzgodnienia z organizacjami związkowymi, jeśli w danym sądzie działają). 2
  2. Ministerstwo podjęło także decyzję o zwaloryzowaniu dodatków funkcyjnych i stanowiskowych (przypominamy, że w tej sprawie w kwietniu br. wystosowaliśmy do MS stanowisko).
  3. W sprawie podwyżek na przyszły rok MS poinformowało, że rozmowy w tym przedmiocie są w toku (w Radzie Dialogu Społecznego i między resortami), w pierwszej połowie lipca ma się odbyć spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Ministrem Finansów m.in. w temacie możliwości zwiększenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń podanego przez rząd (4,1%). Nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne!
  4. Ministerstwo poinformowało, że szuka dodatkowych środków na dodatki z tytułu pełnienia dyżurów aresztowych.  

USTAWA: 

Ministerstwo planuje stworzyć do końca roku założenia do ustawy o pracownikach sądów i oddzielnie o pracownikach prokuratury. Przedstawiciele związków zawodowych będą włączeni w prace nad tymi założeniami, pierwsze spotkanie ma odbyć się w lipcu. Celem jest przygotowanie kompleksowej pragmatyki urzędniczej. 

 

W odniesieniu do pracowników prokuratury uzyskaliśmy informacje, że zostanie wyznaczone oddzielne spotkanie.