PODWYŻKI | Ważna informacja

Podwyżki 2020 | sądy: Powoli ruszają WSTĘPNE uzgodnienia w niektórych jednostkach, pomimo braku zatwierdzenia decyzji budżetowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. decyzje są tworzone wyłącznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i datą obowiązywania decyzji będzie data zatwierdzenia i podpisania w Systemie przez Ministra.

Aktualnie, w systemie TREZOR wnioski dyrektorów sądów o decyzje dotyczące zwiększenia środków budżetowych na podwyżki nie są zatwierdzone.

Wobec powyższego pracodawcy muszą się wstrzymać z podpisaniem dekretów i wypłatą środków na podwyżki, aby nie narażać się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Trzeba liczyć się z tym, że podwyżki będą wypłacane dopiero od maja br., ponieważ jest to data graniczna zatwierdzenia decyzji w systemie TREZOR.

Podwyżki (II transza) są wynikiem porozumienia jakie 4 lipca 2019 r. zawarły związki zawodowe tworzące Sztab Protestacyjny Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury