W sądach ruszamy z nagrodami z funduszu 3%

Minister Sprawiedliwości w dniu 27 czerwca br. podjął decyzję o uruchomieniu środków z 3% funduszu nagród, utworzonego w planach finansowych jednostek sądownictwa powszechnego w ramach funduszu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników sądów w grupie urzędników sądowych, innych pracowników, asystentów sędziego, specjalistów OZSS i kuratorów zawodowych. Nagrody wypłacone będą w dwóch transzach (w lipcu – nagrody za I półrocze i w grudniu – nagrody za II półrocze), przy uwzględnieniu naliczenia wysokości nagrody na każdy etat we wszystkich grupach pracowniczych w jednakowej wysokości. Naliczenie wyżej wymienionej nagrody dla wszystkich jednostek i grup pracowniczych w skali roku wynosi

19.06.2024 r. SPOTKANIE W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Dzisiaj (19 czerwca 2024 r.) odbyło się spotkanie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych. Rozmowy toczyły się wokół dwóch głównych zagadnień: pieniędzy i nowej ustawy.  BUDŻET:  Uruchomiony zostanie fundusz nagród 3%, wypłata nagród będzie zrealizowana w dwóch transzach (lipiec i grudzień br.). Ustalono, że środki funduszu zostaną podzielone na poziomie krajowym, tzn. sądy powinny otrzymać jednakowe kwoty na etat we wszystkich grupach zawodowych (urzędników, innych pracowników, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych i specjalistów OZSS). Doprecyzowywane są jeszcze rekomendacje MS ws. zasad podziału tych środków w jednostkach (na pewno będą

Relacja ze spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości ws.  specjalistów sądowych [OZSS]

9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie naszych przedstawicieli w sprawach specjalistów OZSS z nowym kierownictwem ministerstwa, Minister Zuzanną Rudzińską-Bluszcz oraz Dyrektor DKO Martą Kożuchowską-Warywodą. Celem tego spotkania nie było uzyskanie wiążących ustaleń, ale poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów [OZSS] w aspekcie przekazywanych do tej pory postulatów, chaosu informacyjnego dotyczącego prowadzonych przez lata prac analitycznych zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, z których do tej pory nie przekazano stronie społecznej żadnych wniosków, nie nakreślono także kierunku omawianych prac.   Podkreśliliśmy, że nasze prośby o rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości były długo ignorowane,