Relacja ze spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości ws.  specjalistów sądowych [OZSS]

9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie naszych przedstawicieli w sprawach specjalistów OZSS z nowym kierownictwem ministerstwa, Minister Zuzanną Rudzińską-Bluszcz oraz Dyrektor DKO Martą Kożuchowską-Warywodą. Celem tego spotkania nie było uzyskanie wiążących ustaleń, ale poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów [OZSS] w aspekcie przekazywanych do tej pory postulatów, chaosu informacyjnego dotyczącego prowadzonych przez lata prac analitycznych zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, z których do tej pory nie przekazano stronie społecznej żadnych wniosków, nie nakreślono także kierunku omawianych prac.   Podkreśliliśmy, że nasze prośby o rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości były długo ignorowane,