KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 31.01.2024 R.

Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Kierownictwem Ministerstwa. W pierwszych słowach minister podkreślił, że spotkanie nie ma charakteru kurtuazyjnego. Wielokrotnie wspominał, że zależy mu na wprowadzeniu rozwiązań, które w realny sposób wpłyną na satysfakcję z pracy w wymiarze sprawiedliwości. Usłyszeliśmy, że każdy pracownik otrzyma 20% wzrostu swojego wynagrodzenia (w trybie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, czyli do trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej). Jednakże pracownicy, którzy otrzymali wzrost do płacy minimalnej, otrzymają wyrównanie do 20%. Są już decyzje co do nowelizacji rozporządzeń umożliwiające podniesienie wynagrodzeń. W spotkaniu poruszone zostały problemy wszystkich grup zawodowych w sądach,

opinia prawna ws. terminowości wydawania opinii przez specjalistów OZSS

Zamieszczamy poniżej opinię prawną przygotowaną na zlecenie organizacji związkowej ws. wpływu nieobecności w pracy Specjalisty OZSS na termin wydania opinii, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r. poz. 76 z późn. zm.) oraz w przedmiocie sposobu liczenia upływu tego terminu (stan prawny na dzień 15.01.2024 r.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.

ODPOWIEDŹ MOZ NSZZ “S” PSiP NA LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW PROKURATURY

Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku                                                                                    Pan                                                                                  Adam Bodnar                                                                                  Minister Sprawiedliwości                                                                                  Prokurator Generalny Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności

PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WS. EZD

Katowice, dnia 18 stycznia 2024 r. Nr-2/18/01/24   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze, w związku z coraz liczniejszymi zgłoszeniami od pracowników sądów dotyczącymi wprowadzenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się o przyjrzenie się przedstawionej niżej sytuacji i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu EZD w sądach lub podjęcie decyzji o wycofaniu tego systemu z użytkowania. Najczęściej wymienianym problemem jest brak kompatybilności EZD z pozostałymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w sądach oraz brak