PISMO DO MS DOT. ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MS WS. STANOWISK I ZASAD WYNAGRADZANIA URZĘDNIKÓW (…)

Dzisiaj wystosowaliśmy pismo do MS dot. zmiany Rozporządzenia MS w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego z uwagi na wzrost płacy minimalnej w 2024 roku. Treść pisma poniżej: Katowice, 11 stycznia 2024 r.  Nr-4/11/01/24                                                                                                                                                                               Szanowny Pan                                                                                       Adam Bodnar                                                                                       Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych

📢 Ważne informacje dla członków związków zawodowych! 📢

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące odliczeń składek związkowych. Oto, co każdy członek związku zawodowego powinien wiedzieć: Zwiększone odliczenia: Od nowego roku kwota, którą możecie odliczyć od rocznego dochodu wzrośnie z 500 zł do aż 840 zł. To znacząca zmiana, która przyniesie realne korzyści finansowe dla naszych członków. Składka miesięczna: 840 zł rocznie oznacza, że składka miesięczna wynosząca do 70 zł będzie teraz całkowicie wolna od podatku. To więcej oszczędności w Waszych kieszeniach! Siła w liczbie: Pamiętajcie, że siła związków zawodowych zależy od liczby ich członków. Każdy pracownik lub