ODPOWIEDŹ MOZ NSZZ “S” PSiP NA LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW PROKURATURY

Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku                                                                                    Pan                                                                                  Adam Bodnar                                                                                  Minister Sprawiedliwości                                                                                  Prokurator Generalny Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności