List Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

List od Ministra Sprawiedliwości do związków zawodowych podkreśla znaczenie sprawiedliwego sądownictwa jako fundamentu demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Zwraca uwagę na kluczową rolę pracowników sądów w zapewnianiu efektywnego działania systemu sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości wyraża uznanie dla pracowników sądów, podkreślając ich wkład w funkcjonowanie sądownictwa i zapewniając troskę o godne wynagrodzenia oraz warunki pracy. Zaproszenie przedstawicieli związków zawodowych na spotkanie w celu omówienia współpracy i warunków pracy. Spotkanie ma się odbyć na początku 2024 roku, a jego szczegóły zostaną ustalone drogą mailową. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie zasad współpracy

Prośba o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.   Szanowny Pan Dr hab. Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania, na którym możliwe będzie omówienie spraw związanych z funduszem płac na przyszły rok. Nasza prośba wynika z głębokiego przekonania o konieczności dialogu i współpracy w kontekście trwających prac nad budżetem. Jesteśmy świadomi, że czas na opracowanie i zatwierdzenie budżetu jest bardzo ograniczony, dlatego zależy nam na szybkim ustaleniu terminu spotkania. Naszym celem jest omówienie z Panem

ZWRACAMY SIĘ DO DSA I PONAGLAMY MS WS. NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

13 grudnia 2023 r. wystąpiliśmy do wszystkich Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z następującym wnioskiem: Szanowni Państwo  Dyrektorzy Sądów Apelacyjnych   Szanowni Państwo,  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych zwraca się o udzielenie następujących informacji:   1) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami, które mógłby przekazać sądom okręgowym i rejonowym z przeznaczeniem na wypłatę niestałych składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym (nagrody) dla grup zawodowych: specjaliści ozss, kuratorzy zawodowi, asystenci sędziów, urzędnicy sądowi i inni pracownicy,  2) czy Sąd Apelacyjny dysponuje środkami własnymi, które

Pisma do MS i PK w sprawie nagród dla pracowników sądów i prokuratury

W dniu 29 listopada 2023 r. wystąpiliśmy z wnioskami ws. nagród dla pracowników sądów i prokuratury. Do Ministerstwa Sprawiedliwości o treści: Szanowny Panie Ministrze, Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o: udzielenie informacji, jakie są plany Ministerstwa wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac wynikających z absencji pracowników. Organizacja związkowa wnosi o umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów uruchomienia tych środków i przyznania nagród uznaniowych w grupach zawodowych specjaliści OZSS, urzędnicy, asystenci sędziów, inni pracownicy oraz kuratorzy zawodowi, podjęcie pilnych działań dotyczących przeliczenia oszczędności wynikających