Prośba o spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.

 

Szanowny Pan
Dr hab. Adam Bodnar
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania, na którym możliwe będzie omówienie spraw związanych z funduszem płac na przyszły rok. Nasza prośba wynika z głębokiego przekonania o konieczności dialogu i współpracy w kontekście trwających prac nad budżetem.

Jesteśmy świadomi, że czas na opracowanie i zatwierdzenie budżetu jest bardzo ograniczony, dlatego zależy nam na szybkim ustaleniu terminu spotkania. Naszym celem jest omówienie z Panem Ministrem realiów płacowych tych pracowników sądów i prokuratury, których wynagrodzenia nie zostały dotąd uregulowane na poziomie ustaw.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą proces budżetowania. Jesteśmy przekonani, że spotkanie ze związkami zawodowymi przyniesie wymierne korzyści i przyczyni się do przekazania pracownikom ważnych dla nich informacji.

W związku z powyższym z niecierpliwością oczekujemy na ustalenie dogodnego terminu spotkania i możliwość przedyskutowania tej ważnej sprawy. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania będą krokiem w kierunku dalszego rozwoju i doskonalenia systemu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.

Z wyrazami szacunku,

Edyta Odyjas
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej