Pisma do MS i PK w sprawie nagród dla pracowników sądów i prokuratury

W dniu 29 listopada 2023 r. wystąpiliśmy z wnioskami ws. nagród dla pracowników sądów i prokuratury.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości o treści:

Szanowny Panie Ministrze,
Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o:
 1. udzielenie informacji, jakie są plany Ministerstwa wobec pozostających w budżetach sądów nadwyżek w funduszu płac wynikających z absencji pracowników. Organizacja związkowa wnosi o umożliwienie prezesom i dyrektorom sądów uruchomienia tych środków i przyznania nagród uznaniowych w grupach zawodowych specjaliści OZSS, urzędnicy, asystenci sędziów, inni pracownicy oraz kuratorzy zawodowi,
 2. podjęcie pilnych działań dotyczących przeliczenia oszczędności wynikających z wakatów oraz absencji sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych na poziomie krajowym i przekazanie tych środków do jednostek sądownictwa powszechnego, w celu wypłacenia ich w postaci dodatkowych nagród dla grup zawodowych: asystentów sędziów, kuratorów zawodowych, specjalistów OZSS, urzędników i innych pracowników.

  Do Prokuratury Krajowej o treści:

  Szanowny Panie Prokuratorze,
  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o przeliczenie oszczędności wynikających z wakatów oraz absencji orzeczniczymi prokuratorów i asesorów prokuratury na poziomie krajowym i przekazanie tych środków do jednostek organizacyjnych prokuratury, w celu wypłacenia ich w postaci dodatkowych nagród/premii dla asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników. Ponadto organizacja związkowa prosi o wydanie rekomendacji Kierownictwu Prokuratur Regionalnych i Prokuratur Okręgowych dotyczących przeznaczenia zaoszczędzonych środków z absencji pracowników na nagrody/ premie dla asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników.

  Organizacja związkowa prosi o udzielenie informacji o podjętej decyzji drogą elektroniczną.

  Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie je tutaj wrzucimy.