KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 31.01.2024 R.

Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Kierownictwem Ministerstwa. W pierwszych słowach minister podkreślił, że spotkanie nie ma charakteru kurtuazyjnego. Wielokrotnie wspominał, że zależy mu na wprowadzeniu rozwiązań, które w realny sposób wpłyną na satysfakcję z pracy w wymiarze sprawiedliwości. Usłyszeliśmy, że każdy pracownik otrzyma 20% wzrostu swojego wynagrodzenia (w trybie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, czyli do trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej). Jednakże pracownicy, którzy otrzymali wzrost do płacy minimalnej, otrzymają wyrównanie do 20%. Są już decyzje co do nowelizacji rozporządzeń umożliwiające podniesienie wynagrodzeń. W spotkaniu poruszone zostały problemy wszystkich grup zawodowych w sądach,

opinia prawna ws. terminowości wydawania opinii przez specjalistów OZSS

Zamieszczamy poniżej opinię prawną przygotowaną na zlecenie organizacji związkowej ws. wpływu nieobecności w pracy Specjalisty OZSS na termin wydania opinii, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r. poz. 76 z późn. zm.) oraz w przedmiocie sposobu liczenia upływu tego terminu (stan prawny na dzień 15.01.2024 r.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Cytowanie całości lub części opracowania możliwe wyłącznie po wskazaniu źródła.