Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Pismo do MS ws. zmiany rozporządzeń dot. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury

Na spotkaniu w dniu 31.01.2024 r. przedstawiciele MS zapewnili, że zmiany rozporządzeń ws. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury są przygotowywane, jednak nadal nie zostały one przedstawione związkom zawodowym, ani nie zostały zamieszczone na RCL (Rządowe Centrum Legislacji), dlatego postanowiliśmy się przypomnieć Panu Ministrowi.                                                                                    Katowice, 26 lutego 2024 r.    Nr-3/26/02/24  Szanowny Pan  Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości    Szanowny Panie Ministrze,   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie

Stanowisko ws. prawa do waloryzacji wynagrodzeń

STANOWISKO MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) STRESZCZENIE: Wykładnia językowa prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż waloryzacja średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń obejmuje konkretne wynagrodzenia konkretnych osób. 2. Ustawodawca przeniósł w 1999 roku rolę pracodawcy, który w oparciu o dane środki przeznaczone w budżecie, kształtował wynagrodzenie pracowników, na władzę państwową. Stanowisko Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów zawarte