Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Odpowiedź MOZ NSZZ “S” PSiP na list Prokuratora Krajowego z 20.03.2024 r.

Kraków, dnia 21 marca 2024 r. Szanowny Pan Dariusz Korneluk I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy     Szanowny Panie Prokuratorze, w odpowiedzi na Pana list z dnia 20 marca 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury gratuluje objęcia zaszczytnego stanowiska Prokuratora Krajowego i jednocześnie wyraża gotowość do podjęcia współpracy, w tak trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem, a mającym duże znaczenie dla ponad ośmiu tysięcy pracowników prokuratury, jakimi są asystenci, urzędnicy i inni pracownicy prokuratury. Organizacji

Wystąpienie ws. nowelizacji aktów wykonawczych

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj skierowaliśmy wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. nowelizacji rozporządzeń “widełkowch”. Katowice, 20 marca 2024 r. Nasz Znak: 20240320-1-MS Szanowny Pan Adam Bodnar MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury – działając na podstawie art. 20 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) pragnie zwrócić uwagę na konieczność znowelizowania aktów wykonawczych, które ustalają górne limity wynagrodzeń w grupach objętych waloryzacją na podstawie art. 14a ustawy z dnia 18

stanowisko dot. zmiany Rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

                                                        Katowice, 11 marca 2024 r.   Szanowny Pan Adam Bodnar Minister Sprawiedliwości   Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do przedstawionego w dniu 11 marca 2024 r. (DLPK-IX.461.2.2024) projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie przedstawia, co następuje: Przyjęty w przedmiotowym projekcie sposób wyznaczenia minimalnej i maksymalnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów opiera się na założeniach funkcjonujących na gruncie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego