Pismo do MS ws. zmiany rozporządzeń dot. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury

Na spotkaniu w dniu 31.01.2024 r. przedstawiciele MS zapewnili, że zmiany rozporządzeń ws. wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury są przygotowywane, jednak nadal nie zostały one przedstawione związkom zawodowym, ani nie zostały zamieszczone na RCL (Rządowe Centrum Legislacji), dlatego postanowiliśmy się przypomnieć Panu Ministrowi.

                                                                                   Katowice, 26 lutego 2024 r. 

 

Nr-3/26/02/24 

Szanowny Pan 

Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie procedowanie projektu Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów, Rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów w zakresie wysokości dolnych i górnych przedziałów stawek wynagrodzeń dla urzędników, innych pracowników sądów i prokuratury, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów – zgodnie z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń zasadniczych o 20 %. Jeżeli ww. projekty aktów prawnych nie są jeszcze procedowane, strona społeczna zwraca się z prośbą o niezwłoczne podjęcie prac w tym zakresie. 

Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl 

 

                                                                                  Z poważaniem 

                                                                                  Komisja MOZ

Odpowiedź MS: 1.B.-Pismo-MS-odpowiedz-do-zwiazku-zawodowego.pdf