📢 Ważne informacje dla członków związków zawodowych! 📢

Od 1 stycznia 2024 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące odliczeń składek związkowych. Oto, co każdy członek związku zawodowego powinien wiedzieć: Zwiększone odliczenia: Od nowego roku kwota, którą możecie odliczyć od rocznego dochodu wzrośnie z 500 zł do aż 840 zł. To znacząca zmiana, która przyniesie realne korzyści finansowe dla naszych członków. Składka miesięczna: 840 zł rocznie oznacza, że składka miesięczna wynosząca do 70 zł będzie teraz całkowicie wolna od podatku. To więcej oszczędności w Waszych kieszeniach! Siła w liczbie: Pamiętajcie, że siła związków zawodowych zależy od liczby ich członków. Każdy pracownik lub