ODPOWIEDŹ MOZ NSZZ “S” PSiP NA LIST MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO SKIEROWANY DO PRACOWNIKÓW PROKURATURY

Kraków, dnia 25 stycznia 2024 roku

 

                                                                                 Pan

                                                                                 Adam Bodnar

                                                                                 Minister Sprawiedliwości

                                                                                 Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na przekazany drogą e-mail list Pana Ministra Prokuratora Generalnego z dnia 15 stycznia 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury wyraża gotowość do podjęcia współpracy w celu poprawy bytu materialnego, warunków pracy i podniesienia godności zatrudnionej kadry urzędniczej. Organizacji związkowej jest bliska idea wyrażona w liście Pana Ministra o konieczności przywrócenia elementarnej sprawiedliwości w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w wielu aspektach jej funkcjonowania. Organizacja związkowa MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ działająca na terenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury od lat czyni starania związane z poprawą bytu materialnego zatrudnionych pracowników, odnosząc w tym zakresie czasem mniejsze, czasem większe sukcesy. Jest nam niezmiernie miło przyjąć słowa Pana Ministra o otwartości i chęci podjęcia starań zmierzających do poprawy płacy i jakości pracy kadry urzędniczej, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie godności zatrudnionych urzędników. W ramach powszechnych jednostek organizacyjnych zatrudnienie znajdują tysiące pracowników, którzy przez wszystkie lata rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem (często kosztem życia prywatnego) wykonują obowiązki służbowe, za które należy im się godziwe wynagrodzenie, a nie tylko stałe przypominanie przez Kierownictwo poszczególnych jednostek o prestiżu miejsca, w którym pracują. Pracownicy powszechnych jednostek organizacyjnych są od lat zaniedbywani w zakresie godziwego wynagrodzenia za świadczoną pracę, doświadczenie, profesjonalizm i opanowanie, który nawet w sytuacjach kryzysowych lub zmian organizacyjnych pozwolił na zapewnienie pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sposób ciągły, bez uszczerbku dla stron, czy prowadzonych postępowań.  Organizacja związkowa pragnie zwrócić uwagę Pana Ministra na konieczność podjęcia prac związanych ze zmianą rozporządzenia normującego stanowiska i szczegółowe zasadny wynagradzania urzędników i innych pracowników z uwagi na od lat nieaktualizowane stanowiska (np. palacz c.o., operator urządzeń elektronicznych/powielających czy telefonista), a także wprowadzoną znaczną rozpiętość w zakresie ustalonych tzw. „widełek płacowych” (3 600zł – 15 000zł), które w ramach kraju powodują znaczne dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach i przy tym samym zakresie obowiązków zatrudnionej kadry (większość zatrudnionej kadry plasuje się bliżej dolnej granicy tych „widełek” np. młodszy referent w PK 3937zł do 8 477zł, referendarz od 3 600zł w Przemyślu do 8 716zł w Gdańsku, analityk kryminalny od 3 600zł we Wrocławiu do 7 439zł w Białymstoku, a w PK nawet 8 477zł).
MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w ostatnim czasie wykonała wstępną analizę uzyskanych w ramach
IP danych w zakresie pensji zasadniczych i widzi konieczność rozpoczęcia sygnalizowanych zmian od prac nad tym właśnie aspektem działania prokuratury. Zmiana powołanego zarządzenia zdecydowanie wpłynie w korzystny sposób na jakość życia zatrudnionej na stanowiskach nieorzeczniczych kadry i wyciszy coroczne fale protestów, związanych z ubożeniem pracowników zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. Podnoszenie od lat pensji minimalnej powoduje znaczne spłaszczenie poziomu wynagrodzeń doświadczonych pracowników, co nie wpływa motywująco na pozostanie w szeregach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur doświadczonej kadry.

 

Z wyrazami szacunku

Pełnomocnik ds. pracowników prokuratury

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Pracowników Sądownictwa i Prokuratury