OŚWIADCZENIE

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa informuje, że nasza organizacja związkowa nie popierała i nie popiera wprowadzania systemów punktacji za pracę w żadnym z sądów – w tym także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Akceptacja tego rodzaju systemów nie była i nie mogła być wyrażona w żadnym z pism kierowanych przez Komisję Międzyzakładową. Należy podkreślić, że właśnie to zagadnienie było poruszone jako pierwsze po zawiązaniu się NSZZ „S” PS w ww. Sądzie, ponieważ zajmujemy się tą kwestią od 2013 roku. Wówczas po przeprowadzeniu analiz prawnych i przedstawieniu Ministrowi Sprawiedliwości stosownej dokumentacji wraz z opinią prawną, tego rodzaju regulacje

MINISTER ZIOBRO ZAPLANOWAŁ PONAD 55 MLN NA PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW

ZIOBRO ZA PODWYŻKAMI DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW ZAPLANOWANO PONAD 55 MLN – JUTRO RADA MINISTRÓW Już od wielu miesięcy NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zabiega o podwyżki dla pracowników sądów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dostrzegł słuszność postulatów „S” PS i z końcem lipca zaproponował zmiany w projekcie budżetu na rok 2018 przewidujące wzrost wynagrodzeń o kwotę 55.348.000 dla pracowników sądów i prokuratury.  Jutro – w dniu 26 września br. na posiedzeniu Rady Ministrów odnośnie zatwierdzenia projektu budżetu na rok następny Minister zawnioskuje o zwiększenie środków na wynagrodzenia. Jest szansa, aby nasze wynagrodzenia

“Solidarność” Pracowników Sądownictwa pisze do Ministra Morawieckiego

Stan rzeczywisty polskiego sądownictwa i sytuacja pracowników w zatrudnionych znacząco odbiega od stanu przedstawianego w mediach. Odnosząc się do wypowiedzi medialnych na temat wydatków ponoszonych z budżetu na sądownictwo w porównaniu do budżetów innych krajów europejskich zwracamy uwagę, że wypowiedzi tego typu zawierają daleko idące uproszczenia. Wypowiedzi wysokich urzędników państwowych zawierające skrajne uproszczenia oburzają pracowników polskich sądów, którzy od lat ponoszą konsekwencje wprowadzania nowych rozwiązań w sądownictwie, ciągłych zmian, nieprzemyślanej informatyzacji i jednocześnie patrząc na stan własnego konta bankowego przecierają oczy ze zdumienia słysząc stwierdzenie, że w Polsce wydaje się najwięcej

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury poparł nasze działania

Warszawa, dnia 20  września 2017 r. UCHWAŁA Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podwyższenie budżetu na 2018 r. Zwracamy uwagę na fakt, iż do roku 2015 Prokuratura była instytucją chronicznie niedofinansowaną, co doprowadziło ją do całkowitej zapaści finansowej i wręcz dysfunkcjonalności na płaszczyźnie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości. Począwszy od 2016 roku Prokuratura zintensyfikowała działania