Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury poparł nasze działania

Warszawa, dnia 20  września 2017 r. UCHWAŁA Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podwyższenie budżetu na 2018 r. Zwracamy uwagę na fakt, iż do roku 2015 Prokuratura była instytucją chronicznie niedofinansowaną, co doprowadziło ją do całkowitej zapaści finansowej i wręcz dysfunkcjonalności na płaszczyźnie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości. Począwszy od 2016 roku Prokuratura zintensyfikowała działania

Edyta Odyjas na Radzie Dialogu Społecznego o płacach w sądownictwie

NOTATKA ze spotkania Rady Dialogu Społecznego Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 8 września 2017 roku W dniu 8 września 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (dalej: Zespołu) w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do zadań Zespołu należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych m.in. poprzez opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa. Przedmiotowe spotkanie dotyczyło właśnie dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przedstawionej przez Ministra

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STAJE PO STRONIE PRACOWNIKÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

– W obecnym systemie prawnym pracownicy skutecznie mogą reprezentować swoje interesy wyłącznie za pośrednictwem związków zawodowych, gdyż tylko one są wyposażone w ustawowe kompetencje i środki – mówi przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Edyta Odyjas. Solidaryzujemy się w tej niepokojącej sprawie z naszymi Koleżankami i Kolegami pełniącymi w Sądzie Najwyższym swoją służbę dla Państwa. – Pracownicy SN w swoim apelu sami stwierdzają, że nie działają u nich związki zawodowe, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by powołali u siebie organizację związkową. Nasza organizacja chętnie przyjmie w swoje szeregi zaniepokojone Koleżanki i Kolegów także z naczelnego organu władzy

WIDZIELIŚMY SYSTEM LOSOWEGO PRZYDZIAŁU SPRAW

We wtorek, 27 czerwca delegacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Informatyzacji Rejestrów Sądowych (DiRS). Mieliśmy okazję zobaczyć nową aplikację, która będzie zajmowała się losowym przydziałem spraw do sędziów w systemie teleinformatycznym. To pierwsze tego typu spotkanie w Ministerstwie, na którym mogliśmy nie tylko porozmawiać o systemie, jego wdrażaniu, celach i funkcjach, ale również zapoznać się z aplikacją od strony czysto użytkowej, z czego bardzo się cieszymy. Członkowie związkowej delegacji to doświadczeni urzędnicy. Ich celem było ocenienie, w jakim stopniu wdrożenie nowego systemu odbije się na dodatkowym obciążeniu