Manifestacja pracowników sądów i prokuratury w mediach

Gazeta Wyborcza | Protest pracowników sądów i prokuratur w całym kraju. “Rząd zmusił nas do wyjścia na ulice” | O godz. 12 około tysiąca urzędników rozpoczęło protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pod gmachem gra zespół rockowy. Wokalistka śpiewa m.in. “Nie wierzę politykom” Tilt albo intonuje przyśpiewki. – W Kancelarii Premiera na pewno nas słychać – zauważają dziennikarze związkowej “Gazety Sądowej”. Polskie Radio | Pracownicy sądów i prokuratury chcą wzrostu wynagrodzeń | „Wynagrodzenia pracowników sądów są zamrożone od 2008 roku, a z powodu niskich wynagrodzeń coraz większa liczba pracowników sądów rezygnuje

Zapraszamy do wspólnego działania

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w imieniu własnym oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wysłała do największych organizacji związkowych działających również w sądownictwie zaproszenie do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w przyszłym roku z 2% do 10% i docelowo zmiany legislacyjnej w zakresie systemu wynagradzania pracowników sądów. Mamy nadzieję na pozytywny odzew i wspólne działania.

Media o manifestacji zaplanowanej na 13 listopada pod Radą Ministrów

Radio eM | Pikieta, przerwy i urlopy na żądanie w sądach | Akcja ma pokazać, że protokolanci, pracownicy punktów obsługi oraz asystenci sędziów mają zbyt niskie pensje przy nadmiarze nakładanych na nich obowiązków. Jak będzie przebiegał protest, poinformowała Edyta Odyjas ze związku zawodowego Solidarność Pracowników Sądownictwa. Solidarnosc.katowice.pl | Pracownicy sądów i prokuratury będą protestować | Jak informuje Edyta Odyjas, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy sądów i prokuratur nie mają możliwości dorobienia do skromnych pensji – Podjęcie jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody przełożonych. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik

Komisja Krajowa chce zwiększania wynagrodzeń pracowników sądów

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Konsekwentnie zwraca uwagę na konieczność zwiększenia wynagrodzeń w sądownictwie powszechnym. Dlatego negatywnie ocenia art. 6 ust. 1 pkt 1) projektu ustawy, którego efektem będzie brak wzrostu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w kolejnym roku” (z Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nr 147/17 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018)