Zalecenia Prokuratora Krajowego w związku z epidemią

Przekazujemy do wiadomości zalecenia Prokuratora Krajowego związane z działaniami mającymi ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.