Zapraszamy do wspólnego działania

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w imieniu własnym oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wysłała do największych organizacji związkowych działających również w sądownictwie zaproszenie do wspólnego wyrażenia w dniu 13 listopada 2017 roku sprzeciwu pracowników obydwu instytucji wobec planów „zamrożenia” przez rząd wynagrodzeń reprezentowanych przez nas grup zawodowych w 2018 roku, a także poparcia postulatów zwiększenia puli dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w przyszłym roku z 2% do 10% i docelowo zmiany legislacyjnej w zakresie systemu wynagradzania pracowników sądów. Mamy nadzieję na pozytywny odzew i wspólne działania.

Media o manifestacji zaplanowanej na 13 listopada pod Radą Ministrów

Radio eM | Pikieta, przerwy i urlopy na żądanie w sądach | Akcja ma pokazać, że protokolanci, pracownicy punktów obsługi oraz asystenci sędziów mają zbyt niskie pensje przy nadmiarze nakładanych na nich obowiązków. Jak będzie przebiegał protest, poinformowała Edyta Odyjas ze związku zawodowego Solidarność Pracowników Sądownictwa. Solidarnosc.katowice.pl | Pracownicy sądów i prokuratury będą protestować | Jak informuje Edyta Odyjas, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy sądów i prokuratur nie mają możliwości dorobienia do skromnych pensji – Podjęcie jakiegokolwiek dodatkowego zatrudnienia wymaga zgody przełożonych. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy pracownik

Komisja Krajowa chce zwiększania wynagrodzeń pracowników sądów

„Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Konsekwentnie zwraca uwagę na konieczność zwiększenia wynagrodzeń w sądownictwie powszechnym. Dlatego negatywnie ocenia art. 6 ust. 1 pkt 1) projektu ustawy, którego efektem będzie brak wzrostu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników w kolejnym roku” (z Decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nr 147/17 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018)

NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI SPC Z DNIA 26.10.2017 ROKU

W dniu 26 października 2017 roku odbyło się posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone m.in. projektowi budżetu resortu sprawiedliwości w części 15 – sądy powszechne, części 37 – sprawiedliwość oraz części 88 – powszechne jednostki prokuratury. Referentem w zakresie części 15 i 37 był Sekretarz Stanu w MS, Michał Wójcik, natomiast koreferentem – Pani poseł Zofia Czernow. Referat w zakresie części 88 złożył Prokurator Krajowy, Bogdan Święczkowski, koreferowała Pani poseł Barbara Chrobak. Minister Wójcik zaznaczył, że całościowy budżet resortu sprawiedliwości wynosi 7.596.359 tys.