MS w pisze do związków zawodowych

Ministerstwo zwraca uwagę, że organem sądu jest nie tylko dyrektor, ale i prezes sądu, który kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu.

Resort wydaje zalecenia i jest w stałym kontakcie, ale zgodnie z przepisami ostatecznymi decydentami są pracodawcy.