SĄDOWNICTWO JEST WKURZONE – PROTEST “SOLIDARNOŚCI” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa mając na uwadze sytuację płacową pracowników sądów powszechnych oraz projekt ustawy budżetowej na rok 2018 rozpoczyna pierwszy etap protestu. Na dzień 10 października br. (wtorek) zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej. Wystąpiliśmy w sądach o zgodę na wywieszenie flagi związkowej. Część pracowników sądów przyjdzie do pracy w koszulkach z logiem naszego „Głodka”, który symbolizuje poziom naszych wynagrodzeń. Jesteśmy gotowi do zaostrzenia protestu. Osoby, które chcą się przyłączyć do protestu mogą we wtorek przyjść do pracy w czarnym stroju. Na naszym fanpage znajduje się logo

DZIAŁACZE “SOLIDARNOŚCI” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA ODWIEDZAJĄ POSŁÓW

Po wysłaniu przez MOZ NSZZ “S” PS do wszystkich posłów informacji o płacach w sądach, działacze MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z całej Polski od kilku dni odwiedzają biura poselskie starając się osobiście zwrócić uwagę posłów na sytuację płacową osób zatrudnionych w sądach powszechnych (poza grupą sędziów i referendarzy). W czasie spotkań przekazują przygotowaną przez sądową „Solidarność”  analizę obrazującą zarobki pracowników sądu. W rękach posłów niedługo spoczywał będzie los budżetu na rok 2018. To niezwykle ważne, aby wyjaśnić osobom podejmującym decyzje na najwyższym szczeblu, że sprawność postępowań, a także wdrażanie przygotowywanej reformy sądownictwa

NSZZ “S” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA APELUJE DO POSŁÓW WS. BUDŻETU

Katowice, dnia 28 września 2017 r. Szanowne Posłanki Szanowni Posłowie Szanowni Państwo, Z uwagi na to, że zbliża się ważny moment uchwalania budżetu na 2018 rok Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, jako organizacja związkowa zrzeszająca trzy tysiące pracowników sądownictwa w Polsce, apeluje, aby zapoznali się Państwo z sytuacją grupy zawodowej, którą reprezentujemy. Do niniejszego wystąpienia skłoniło nas stanowisko przedstawicieli Ministerstwa Finansów, w tym publiczne wypowiedzi ministra Mateusza Morawieckiego, w których wskazuje na zbyt wysokie wydatki z budżetu państwa na sądownictwo. W związku z tym chcieliśmy przekazać na Państwa ręce

OŚWIADCZENIE

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa informuje, że nasza organizacja związkowa nie popierała i nie popiera wprowadzania systemów punktacji za pracę w żadnym z sądów – w tym także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Akceptacja tego rodzaju systemów nie była i nie mogła być wyrażona w żadnym z pism kierowanych przez Komisję Międzyzakładową. Należy podkreślić, że właśnie to zagadnienie było poruszone jako pierwsze po zawiązaniu się NSZZ „S” PS w ww. Sądzie, ponieważ zajmujemy się tą kwestią od 2013 roku. Wówczas po przeprowadzeniu analiz prawnych i przedstawieniu Ministrowi Sprawiedliwości stosownej dokumentacji wraz z opinią prawną, tego rodzaju regulacje