SPOTKANIE W MS: Budżet 2018 i podwyżki

Dzisiaj (16 lutego) o godz. 11:00 rozpoczyna się – zorganizowane z inicjatywy MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – robocze spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące budżetu na rok 2018. Naszą organizację będą reprezentowali: Edyta Odyjas, Aleksandra Brzezińska, Dariusz Kadulski i Marcin Zieliński. Wiemy, że wszystkich temat budżetu i podwyżek interesuje najbardziej. Będziemy możliwie szybko informowali o przebiegu spotkania. Walka o tegoroczny budżet rozpoczęła się praktycznie w połowie ubiegłego roku. “Solidarność” Pracowników Sądownictwa nieustannie pukała do ministerialnych drzwi. Zorganizowana była manifestacja pod Sejmem i pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nasi związkowcy odwiedzali

Spotkanie w MS w dniu 23 stycznia 2018 roku

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu – Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu – Łukasz Piebiak, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych – Dorota Szarek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego – Paweł Zwolak oraz jego Zastępca – Pan Jacek Przygucki. Ze strony

Odpowiedź na postulaty z manifestacji

W dniu 13 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadzona została manifestacja pracowników sądów i prokuratury. W czasie jej trwania reprezentanci manifestujących złożyli w KPRM postulaty. Odpowiedź Michała Wójcika – sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości udostępniamy Państwu do zapoznania się. Musimy dalej łączyć siły, zrzeszać się i wspólnie zabiegać o nasze warunki pracy i płacy. Samo nic się nie wydarza.

Sędziowie SA Katowice zwracają uwagę na problemy nagłaśniane przez NSZZ “S” Pracowników Sądownictwa

1 grudnia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach podjęło uchwałę, w której zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy. UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy