NOTATKA Z POSIEDZENIA KOMISJI SPC Z DNIA 26.10.2017 ROKU

W dniu 26 października 2017 roku odbyło się posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone m.in. projektowi budżetu resortu sprawiedliwości w części 15 – sądy powszechne, części 37 – sprawiedliwość oraz części 88 – powszechne jednostki prokuratury. Referentem w zakresie części 15 i 37 był Sekretarz Stanu w MS, Michał Wójcik, natomiast koreferentem – Pani poseł Zofia Czernow. Referat w zakresie części 88 złożył Prokurator Krajowy, Bogdan Święczkowski, koreferowała Pani poseł Barbara Chrobak. Minister Wójcik zaznaczył, że całościowy budżet resortu sprawiedliwości wynosi 7.596.359 tys.

DO WSZYSTKICH DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH I PRACOWNIKÓW SĄDÓW

Działacze Wszystkich Związków, ten post jest dla nas wszystkich i dla pracowników, o których mamy dbać oraz dla szeroko rozumianego czytelnika naszych stron, profilów i wszelkich treści podanych do publicznej wiadomości. Pamiętajcie proszę o tym, że nasze (wszystkich działaczy) komunikaty intencjonalnie adresowane do pewnej grupy odbiorców, trafiają do dużo większej publiczności, w tym do pozostałych stron, z którymi prowadzimy dialog – pracodawców i rządzących. Atmosfera “walki międzyzwiązkowej” szkodzi nie tylko “tej jednej” organizacji, ale nam wszystkim, pracownikom niezrzeszonym i ogółowi sądownictwa. Widzimy to bardzo wyraźnie w ostatnich tygodniach. To nie powinno zmierzać w taką stronę, w dodatku w tym momencie.

SZCZECIN: Oceny, nagrody, system punktacji, spotkania | poniedziałek 16.10.2017 r.

W poniedziałek (16.10.2017) odbędą się spotkania z pracodawcami i pracownikami tamtejszych sądów. W SR Szczecin-Centrum przedstawiciele MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa będą uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym sposobu przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych i systemu punktacji. Nasza organizacja od 2013 roku sprzeciwia się wprowadzaniu przez prezesów i dyrektorów dodatkowych narzędzi oceniania i wartościowania pracy, gdyż nie istnieją ku temu podstawy prawne, a wydatkowane na ten cel środki są marnotrawieniem pieniędzy publicznych. Na skutek interwencji NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości kierowało do sądów informacje o niedopuszczalności wprowadzania instrumentów oceniania, które nie zostały zawarte w rozporządzeniu. Do Departamentu Kadr