“Solidarność” Pracowników Sądownictwa pisze do Ministra Morawieckiego

Stan rzeczywisty polskiego sądownictwa i sytuacja pracowników w zatrudnionych znacząco odbiega od stanu przedstawianego w mediach. Odnosząc się do wypowiedzi medialnych na temat wydatków ponoszonych z budżetu na sądownictwo w porównaniu do budżetów innych krajów europejskich zwracamy uwagę, że wypowiedzi tego typu zawierają daleko idące uproszczenia. Wypowiedzi wysokich urzędników państwowych zawierające skrajne uproszczenia oburzają pracowników polskich sądów, którzy od lat ponoszą konsekwencje wprowadzania nowych rozwiązań w sądownictwie, ciągłych zmian, nieprzemyślanej informatyzacji i jednocześnie patrząc na stan własnego konta bankowego przecierają oczy ze zdumienia słysząc stwierdzenie, że w Polsce wydaje się najwięcej

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury poparł nasze działania

Warszawa, dnia 20  września 2017 r. UCHWAŁA Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w sprawie projektu ustawy o modernizacji prokuratury oraz budżetu na rok 2018. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podwyższenie budżetu na 2018 r. Zwracamy uwagę na fakt, iż do roku 2015 Prokuratura była instytucją chronicznie niedofinansowaną, co doprowadziło ją do całkowitej zapaści finansowej i wręcz dysfunkcjonalności na płaszczyźnie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem przestępczości. Począwszy od 2016 roku Prokuratura zintensyfikowała działania

Edyta Odyjas na Radzie Dialogu Społecznego o płacach w sądownictwie

NOTATKA ze spotkania Rady Dialogu Społecznego Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 8 września 2017 roku W dniu 8 września 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (dalej: Zespołu) w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do zadań Zespołu należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych m.in. poprzez opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa. Przedmiotowe spotkanie dotyczyło właśnie dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przedstawionej przez Ministra

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STAJE PO STRONIE PRACOWNIKÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

– W obecnym systemie prawnym pracownicy skutecznie mogą reprezentować swoje interesy wyłącznie za pośrednictwem związków zawodowych, gdyż tylko one są wyposażone w ustawowe kompetencje i środki – mówi przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Edyta Odyjas. Solidaryzujemy się w tej niepokojącej sprawie z naszymi Koleżankami i Kolegami pełniącymi w Sądzie Najwyższym swoją służbę dla Państwa. – Pracownicy SN w swoim apelu sami stwierdzają, że nie działają u nich związki zawodowe, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by powołali u siebie organizację związkową. Nasza organizacja chętnie przyjmie w swoje szeregi zaniepokojone Koleżanki i Kolegów także z naczelnego organu władzy