Stanowisko ws. waloryzacji płac w 2024 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę

Stanowisko MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury   ws. waloryzacji płac w ustawie budżetowej na 2024 r.   oraz ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok waloryzacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 106,6% (wzrost o 6,6%) w minimalnym stopniu uwzględnia postulaty strony społecznej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES przynajmniej na poziomie 124%, tj. o 24% i w związku z tym jest niemożliwa do zaakceptowania. Wymienione podmioty publiczne

Spotkanie w MS ws. pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego z przedstawicielami MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w sprawach dotyczących pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie rozmów poruszono szereg problemów, z jakimi borykają się pracownicy Instytutu:  – zbyt niskie wynagrodzenia zarówno wśród biegłych, jak i wśród pracowników technicznych, tak dla pracowników z dużym stażem pracy, jak i dla nowo zatrudnianych, – problemy z rekrutacją nowych pracowników, – problem rezygnacji z pracy doświadczonych pracowników tj. wieloletnich biegłych w tym w stopniu naukowym doktora

Co z tym Trybunałem? Obchody 10. rocznicy

W tym roku obchodzimy okrągłą, dziesiątą rocznicę… zgadnijcie, czego? Złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze.  I to jest NIEporozumienie!  Przypomnijmy, że w 2019 r. złożyliśmy petycję o jak najszybsze rozpoznanie wniosku (https://ps-solidarnosc.org.pl/budzimy-trybunal-konstytucyjny). Petycja została zamieszczona na stronie internetowej, ale Trybunał nadal śpi.  W związku z tym skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytanie, na jakim etapie znajduje się procedowanie sprawy przez TK. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w tej inicjatywie, również możecie wysłać wniosek (wzór w załączeniu) na adres poczty elektronicznej:  prasainfo@trybunal.gov.pl   Odpowiedź Trybunału

stanowisko WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” ws. postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Z inicjatywy naszej organizacji związkowej na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który jest największym Regionem w strukturze “Solidarności”, przyjęto stanowisko WZD ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych. Poniżej treść stanowiska: Zabrze, dnia 15 czerwca 2023 r. Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd i nadal są aktualne. Treść porozumienia podpisanego w dniu 7