Urząd Państwowej Komisji ds. Pedofilii zwolnił dyscyplinarnie chronionego działacza

W Urzędzie Państwowej Komisji działa nasza organizacja i nie jest to działalność łatwa. Po swojej rezygnacji z Komisji, Andrzej Nowarski wyraził nadzieję, że przyspieszy to wybór nowego członka i przewodniczącego. Obecnie Komisja kontynuuje swoje działania, jednak, zdaniem Nowarskiego, potrzebuje ona jak najszybciej nowego lidera. Pierwsze przesłuchania ofiar i sprawców pedofilii planowane są na wrzesień 2023 roku, ale decyzje Komisji dotyczące wpisów do rejestru pedofilów mogą napotkać opór prawny. Bez nowego przewodniczącego, istnieje ryzyko chaosu w Komisji, szczególnie biorąc pod uwagę napięte relacje i nieporozumienia wewnątrz organu. Niedawno zakończyła się w Urzędzie Państwowej Komisji kontrola