Co z tym Trybunałem? Obchody 10. rocznicy

W tym roku obchodzimy okrągłą, dziesiątą rocznicę… zgadnijcie, czego? Złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku m.in. pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze.  I to jest NIEporozumienie!  Przypomnijmy, że w 2019 r. złożyliśmy petycję o jak najszybsze rozpoznanie wniosku (https://ps-solidarnosc.org.pl/budzimy-trybunal-konstytucyjny). Petycja została zamieszczona na stronie internetowej, ale Trybunał nadal śpi.  W związku z tym skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej zapytanie, na jakim etapie znajduje się procedowanie sprawy przez TK. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w tej inicjatywie, również możecie wysłać wniosek (wzór w załączeniu) na adres poczty elektronicznej:  prasainfo@trybunal.gov.pl   Odpowiedź Trybunału