Uchwała Komisji MOZ ws. porozumienia z dnia 7 czerwca 2023

Uchwała Nr 1/13/06/2023 Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 czerwca 2023 roku ws. Porozumienia Rząd-Solidarność     Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury mając na uwadze swoją autonomię, uchwala co następuje: § 1 Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę jest niezgodna z intencjami, z jakimi organizacja związkowa przystąpiła początkowo do prac zespołu roboczego przy KPRM, jak i niezgodna z postulatami, potrzebami i oczekiwaniami pracowników sądownictwa i prokuratury.