Uchwała Komisji MOZ ws. porozumienia z dnia 7 czerwca 2023

Uchwała Nr 1/13/06/2023

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 13 czerwca 2023 roku
ws. Porozumienia Rząd-Solidarność 

  

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury mając na uwadze swoją autonomię, uchwala co następuje:

§ 1

  1. Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę jest niezgodna z intencjami, z jakimi organizacja związkowa przystąpiła początkowo do prac zespołu roboczego przy KPRM, jak i niezgodna z postulatami, potrzebami i oczekiwaniami pracowników sądownictwa i prokuratury.
  2. Komisja MOZ stwierdza, że zaproponowane “podniesienie” wynagrodzenia dla państwowej sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.
  3. Komisja MOZ wzywa parlamentarzystów do wprowadzenia zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapewniających wzrost wynagrodzeń zasadniczych na poziomie postulowanych przez stronę społeczną 20%, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny oraz zagwarantowanie w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej przynajmniej o 24%.
  4. Komisja MOZ uznaje postulat wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników za niespełniony przez rząd i w związku z tym nadal aktualny. Bieżąca sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że od lat postulowane przez organizację systemowe uregulowanie wynagrodzeń w ustawie jest konieczne, aby kwestie płacowe nie były stale wykorzystywane do osiągania krótkoterminowych interesów politycznych i wywoływania niepotrzebnych konfliktów między pracownikami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katowice, dnia 13 czerwca 2023 r.

 Komisja MOZ NSZZ „S”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury