Stanowisko MOZ ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego przyznawanego na podstawie zmian wprowadzonych w ustawie okołobudżetowej na 2023 r. i zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji związkowych działających w sądownictwie powszechnym, administracyjnym i prokuraturze o zajęcie podobnego stanowiska w tej sprawie.   Katowice, dnia 25 sierpnia 2023 r. Stanowisko Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury domaga się, aby jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12

Protest 15 września – przyłączamy się

Katowice, dnia 18 sierpnia 2023 r.    Szanowna Pani Dorota Gardias Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych  Szanowny Pan Piotr Ostrowski Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Publicznej    Koleżanki i Koledzy,    Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że przyłącza się do protestu organizowanego przez Komitet Pracowników Sfery Publicznej w dniu 15 września 2023 r. i prosi o poinformowanie o szczegółach planowanej akcji i jej przebiegu, celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla uczestników manifestacji.   Organizacja związkowa prosi o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną

Spotkanie z Prokuratorem Krajowym

27 lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Prokuratorem Krajowym. Prokuraturę Krajową reprezentowali: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski i Zastępca Prokuratora Krajowego Beata Sobieraj – Skonieczna. Naszą organizację reprezentowali: Przewodnicząca MOZ NSZZ “S”PSiP Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej MOZ NSZZ “S”PSiP Dariusz Kadulski, Pełnomocnik MOZ NSZZ “S”PSiP ds. pracowników prokuratury Agnieszka Chawińska. Rozmowa dotyczyła takich spraw jak: wysokości wynagrodzeń pracowników prokuratury – także w obliczu wzrostu płacy minimalnej i konieczności reagowania na ryzyko zarobków doświadczonych pracowników