Stanowisko MOZ ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska ws. jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego przyznawanego na podstawie zmian wprowadzonych w ustawie okołobudżetowej na 2023 r. i zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji związkowych działających w sądownictwie powszechnym, administracyjnym i prokuraturze o zajęcie podobnego stanowiska w tej sprawie.

 

Katowice, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Stanowisko
Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury domaga się, aby jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny z utworzonego na ten cel w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 3,2% kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń, został wypłacony w kwocie równej na każdego zatrudnionego pracownika w poszczególnych grupach zawodowych w jednostkach sądownictwa powszechnego, powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, IES i sądach administracyjnych.

Organizacja związkowa podkreśla, że środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w bieżącym roku w wysokości 7,8% w żaden sposób nie zrekompensowały gwałtownego i utrzymującego się wzrostu cen produktów i usług, natomiast środki proponowane przez rząd w postaci jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego nie mogą być uznane za obiektywnie wystarczające w aktualnej sytuacji ww. jednostek, zwłaszcza w przypadku, jeśli środki zostałyby przyznane przez kierowników jednostek bardzo nielicznej grupie pracowników. Pogłębi to frustrację i potencjalnie spowoduje jeszcze większy kryzys kadrowy.

Uwzględnienie przy przyznawaniu przedmiotowych dodatków wszystkich pracowników, którzy świadczą pracę na rzecz wymienionych instytucji i wypłacenie im środków w równej kwocie (w danej grupie zawodowej) jest w obecnej sytuacji optymalnym rozwiązaniem.

Komisja MOZ 
NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury