stanowisko WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” ws. postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Z inicjatywy naszej organizacji związkowej na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który jest największym Regionem w strukturze “Solidarności”, przyjęto stanowisko WZD ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych. Poniżej treść stanowiska: Zabrze, dnia 15 czerwca 2023 r. Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd i nadal są aktualne. Treść porozumienia podpisanego w dniu 7